Võ Thái An

Về Tôi

Tôi đam mê và thích học hỏi những công nghệ mới, đặc biệt là công nghệ có lập trình Automation Testing. Tôi thích nghi với môi trường mới khá tốt. Ứng xử hòa đồng và có khả năng làm việc nhóm. Luôn có trách nhiệm với công việc. Mục tiêu của tôi là làm chủ nhiều môi trường nền tảng kiểm thử phần mềm. Mong muốn ở vị trí công việc cùng đồng nghiệp nghiên cứu phát triển nền tảng hiện tại của công ty và các công việc công ty giao phó, song song nghiên cứu công nghệ mới giúp công ty làm tốt hơn.

Những gì Tôi làm

Kiểm thử phần mềm

Dạy Automation Test

Viết test case

Code Automation Testing

Sơ yếu lý lịch

Giáo dục

2015 - 2019
Học tập

Cử nhân Sư phạm Tin học trường Đại học Đồng Tháp

Chuyên Ngành: Sư phạm Tin học

Điểm Trung Bình: 3.4/4

Tốt Nghiệp Loại: Giỏi

Công việc

2019 - Hiện tại
Công việc

Tester tại Phamiliar Tech, USA

Nhân viên: Software Tester

Kinh nghiệm: 3 năm

2021 - Hiện tại
Teacher

Giảng dạy tại anhtester.com

Dạy Automation Testing với Selenium, Katalon Tool và Jenkins

Kinh nghiệm

2017-Hiện tại
Teacher

Dạy Tin học văn phòng

-Word

-PowerPoint

-Excel

2019-Hiện tại
Software Tester

Manual Testing

- Phân tích Requirement

- Thiết kế UI Spec

- Business Flow: DMS, eQMS, eTraining, HRM, CRM, ERP

- Báo cáo và quản lý Bug

2019-Hiện tại
Software Tester

Automation Testing

- Selenium C#

- Selenium Java

- Katalon Tool

- Jenkins

2019-2021
Freelancer

Website Developer

- Code website theo yêu cầu

- Thiết kế giao diện

- Sử dụng ngôn ngữ: PHP với CodeIgniter Framework

2021-Hiện tại
Teacher

Dạy Automation Test

- Selenium C#

- Selenium Java

- Katalon Tool

- Tin học văn phòng

Kỹ năng Testing

Tư duy logic


Phân tích và trao đổi


Làm việc nhóm


Viết Test Case

Kỹ năng Training

Selenium C#


Selenium Java


Katalon Tool


Testing


Business Flow

Kỹ năng Coding

Selenium C#


Selenium Java


Katalon Tool


PHP, HTML, CSS

Kiến thức

  • Software Testing
  • Selenium
  • Appium
  • Katalon Tool
  • Git
  • Jenkins

Sản Phẩm