Tool này Anh Tester xây dựng để hỗ trợ các bạn mới học hoặc đang làm việc với Selenium Java giúp anh chị và các bạn có thể clone Library hoặc cả Project mới mà Anh Tester đã xây dựng sẵn hoàn chỉnh. Mọi người dùng Tool cho An kết quả và góp ý với nhen. Để An chỉnh sửa và nâng cấp lên cho hoàn thiện để mọi người dùng tiện hơn. An xây dựng tool này là miễn phí và là Open Source cho anh chị và các bạn học tập làm việc về auto test với Selenium Java thuận tiện hơn. An cảm ơn rất nhiều.
Download x86
Download x64
1. Command Prompt

 ■ Sau Khi tải file anhtester.class Tại folder chứa File hãy mở Command Prompt bằng cách

  - Cách 1: tại thanh đường dẫn file nhập cmd nhấn phím Enter

  - Cách 2: Shift + Click chuột phải vào vùng trống và chọn

Open PowerShell Window here sẽ xuất hiện cửa sổ tương tự.

C:\Project>_
Hình Ảnh cửa sổ khi chạy Tool Anh Tester
C:\Project>java anhtester
 ...
    ___             __    ______
   /   |   ____    / /_  /_  __/  ___
  / /| |  / __ \  / __ \  / /    / _ \
 / ___ | / / / / / / / / / /    /  __/
/_/  |_|/_/ /_/ /_/ /_/ /_/     \___/
 ...
Which number are your options? Number is:_
2. Chạy tool

 ■ Tại cửa sổ mà Command Prompt đang mở trong folder hiện hành đang chứa tool hãy nhập lệnh java anhtester nó sẽ xuất hiện giao diện làm việc như hình.

3. Các tùy chọn

 ■ Nhập từ bàn phím các số tương ứng sau đó nhấn enter để

- Phím 1: Tạo cấu trúc Thư viện cùng cấp với file anhtester.class

- Phím 2: Tải File riêng lẻ vào project.

- Phím 3: Tải Thư mục và tất cả File con vào project

- Phím 4: Tạo cấu trúc Project mới cùng cấp với file anhtester.class

  - Phím 0: Thoát chương trình

C:\Project>java anhtester
-------- MENU SELECTION --------
1. Create a Library here.
2. Download file of Library.
3. Download folder of Library.
4. Create a Project here.
0. Exit.
Which number are your options? Number is:_
Phím 1: Tạo cấu trúc thư viện

CHÚ Ý: Đặt tên 2 package gốc mà bạn mong muốn trong cmd
  VD:
  - package one: automation
  - package two: test
 (Tại đây sẽ sinh ra cấu trúc tương tự: <automation>.<test>.<phần con>...)
 (Nếu bạn không nhập gì thì mặc định thư viện Anh Tester sẽ là 2 package: <anhtester>.<com> )

Phím 2: Tải File riêng lẻ vào project
CHÚ Ý: sẽ kiểm tra File hiện tại nếu tồn tại thì không download về được
Phím 3: Tải Folder con vào project
CHÚ Ý: sẽ kiểm tra Folder hiện tại nếu trùng tên thì không download được
Phím 4: Tạo cấu trúc Project
CHÚ Ý: clone về cả Project mới nên workspace (folder chỉ định) cần để trống

Video hướng dẫn sử dụng

24 tháng 9, 2021