Description this lesson

Trong bài này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để định vị một Element trên website hay Object trong Katalon Studio, rất đơn giản và nhanh chóng với công cụ Spy.

Teacher

Teacher

Anh Tester

Tester

Đường dẫu khó chân vẫn cần bước đi
Đời dẫu khổ tâm vẫn cần nghĩ thấu

Teach the world online

Create an online video course, reach students across the globe, and earn money

Course content