Description this lesson

Thực hành viết code auto với các thao tác cơ bản để thực hiện chức năng thêm sửa xóa bài viết.

Teacher

Teacher

Anh Tester

Tester

Đường dẫu khó chân vẫn cần bước đi
Đời dẫu khổ tâm vẫn cần nghĩ thấu

Teach the world online

Create an online video course, reach students across the globe, and earn money

Course content