Description this lesson

Học các thao tác: Chia cột nội dung, chèn chữ WordArt, chèn chữ Dropcap
 


Học các thao tác: Chia cột nội dung, chèn chữ WordArt, chèn chữ Dropcap
- Dành thời gian 2 tiếng để học đánh máy và thao tác với video bài học
- Về nhà học làm theo đề: Hình Word trong thư mục sau


 

Teacher

Teacher

Anh Tester

Tester

Đường dẫu khó chân vẫn cần bước đi
Đời dẫu khổ tâm vẫn cần nghĩ thấu

Teach the world online

Create an online video course, reach students across the globe, and earn money

Course content