Description this lesson

Học thao tác: chèn Trigger

Học làm theo đề 2 thêm phần Trigger
- Dành thời gian 2 tiếng học và làm theo video
- Tại nhà làm thêm đề Ôn tập THUD-VTA

Teacher

Teacher

Anh Tester

Tester

Đường dẫu khó chân vẫn cần bước đi
Đời dẫu khổ tâm vẫn cần nghĩ thấu

Teach the world online

Create an online video course, reach students across the globe, and earn money

Course content