Description this lesson

Tin học ứng dụng VTA Bài 5 - Excel - Học các thao tác Tô màu, Sắp xếp, Thống kê
 


Học các thao tác: Tô màu, Sắp xếp
Học các hàm: SUMIF
- Dành ra 2 giờ để coi kỹ video và làm theo với đề mẫu
- Làm 2 bài tập tháng 3: đề 3.1 và 3.2
 

Teacher

Teacher

Anh Tester

Tester

Đường dẫu khó chân vẫn cần bước đi
Đời dẫu khổ tâm vẫn cần nghĩ thấu

Teach the world online

Create an online video course, reach students across the globe, and earn money

Course content