Description this lesson

Học thao tác: Trích lọc bảng tính theo điều kiện
 


Học thao tác Trích lọc bảng tính theo điều kiện
- Dành thời gian ra 2 tiếng để coi học và làm theo
- Thao tác với 4 đề:


 

Teacher

Teacher

Anh Tester

Tester

Đường dẫu khó chân vẫn cần bước đi
Đời dẫu khổ tâm vẫn cần nghĩ thấu

Teach the world online

Create an online video course, reach students across the globe, and earn money

Course content