Test Cases for Links

Anh Tester chia sẻ đến bạn các test cases cho việc kiểm thử liên kết (links) trên website.

Test Cases for Links | Anh Tester

✅ Test Cases for Links

 1. Kiểm tra xem liên kết được thêm vào trang có thể nhấp được hay không bằng cách nhấp vào liên kết.
 2. Xác minh xem văn bản có được thêm vào liên kết hay không.
 3. Xác minh xem có nên thêm địa chỉ URL/liên kết chính xác vào văn bản hay không.
 4. Xác minh khi nhấp vào liên kết có chuyển hướng đến đúng URL hay không.
 5. Xác minh rằng liên kết được thêm bằng đúng giao thức truyền siêu văn bản https:// hoặc http://
 6. Đảm bảo liên kết mở trong cùng một tab hoặc một tab mới bằng cách nhấp vào liên kết theo yêu cầu.
 7. Xác minh có nên thêm liên kết vào văn bản được yêu cầu hay không.
 8. Xác minh màu văn bản trên liên kết không được giống với nội dung và thay đổi khi di chuột.
 9. Xác minh văn bản trên liên kết có liên quan hay không.
 10. Xác minh rằng không có bất kỳ lỗi chính tả nào trên văn bản liên kết.
 11. Kiểm tra xem con trỏ chuột có chuyển thành hand on mouse (bàn tay) khi hover trên liên kết hay không.
 12. Xác minh chú giải (tooltip) có được thêm vào liên kết khi di chuột hay không.
 13. Xác minh tooltip có phù hợp với liên kết hay không.
 14. Xác minh văn bản được thêm vào tooltip.
 15. Kiểm tra khi di chuột đến liên kết, địa chỉ liên kết có được hiển thị ở góc dưới bên trái của trang web hay không.
 16. Kiểm tra xem trình tải có hiển thị khi nhấp vào liên kết hay không.
 17. Xác minh rằng toàn bộ hình ảnh có thể nhấp được nếu liên kết được thêm vào hình ảnh và khi nhấp vào, nó sẽ chuyển hướng đến trang mong muốn.
 18. Xác minh hình ảnh không bị hỏng trong trường hợp nếu liên kết được thêm vào hình ảnh.
 19. Xác minh trang web trượt ở đúng vị trí nếu các liên kết được thêm vào cùng một trang. (link cục bộ / hay gọi là Anchor)

Yeah sau này An sẽ cập nhật thêm trên chính post này dành cho test cases for links thêm nhé. Hy vọng giúp ích cho các bạn tham khảo khi testing.

CHÚC CÁC BẠN LÀM VIỆC VUI KHOẺ 👋
 • Anh Tester

  Đường dẫu khó chân vẫn cần bước đi
  Đời dẫu khổ tâm vẫn cần nghĩ thấu