Anh Tester - Automation Testing

Anh Tester
Automation Testing

Anh Tester chia sẻ kiến thức Tester, khóa học Testing miễn phí về Automation Testing, Selenium C#, Selenium Java, Appium, WinAppDriver, Jenkins, Katalon Studio và kiến thức tài liệu về Manual Testing

Khóa học Automation Testing

Blog Testing

Kiến thức Automation TestingDành riêng cho người không biết Code
Và các bạn muốn tìm hiểu nâng cao hơn.

Khi bạn học với Anh Tester

Automation Testing

Automation Testing

Các khóa học kiểm thử tự động mới nhất dành cho Tester với các công nghệ phổ biến mạnh mẽ như Selenium, Jenkins, Katalon Tool.

Flexible learning

Học tập linh hoạt

Bạn có thể học mọi lúc trên nhiều thiết bị và thời hạn của khóa học là trọn đời. Được hỗ trợ trong suốt quá trình học tập và đi làm.

Learn with experts

Học với Anh Tester

Được giảng dạy trực tiếp bởi Anh Tester đang làm việc tại nước ngoài. Cách dạy thực tế, thực hành liên tục và rất dễ hiểu.

Gặp gỡ Anh Tester trực tuyến

Teacher profile

Anh Tester

Software Tester

view profile

Created by Anh Tester

Cucumber TestNG Basic to Advanced

New inWebsite Testing

5.0 (30)

Xin chào các bạn. Khóa học Cucumber TestNG này nhằm hướng dẫn nâng cao cho những bạn đã học khoá Selenium Java để viết code theo ngôn ngữ Gherkin đi từng bước từ cơ bản đến nâng cao.

Khoá học Selenium WebDriver with Java Basic to Advanced

  • Đã có kiến thức Java basic, Java OOP, Selenium và TestNG
  • Khoá này chúng ta học sau khoá Selenium Java
 • 15 Lessons
 • 30 hours
1,500,000 VND Đăng ký học

Created by Anh Tester

Website Testing With Katalon Basic To Advanced

New inWebsite Testing

5.0 (30)

Xin chào các bạn. Khóa học Website Automation Testing với Katalon Studio này nhằm hướng dẫn cho những bạn mới biết ít code hoặc KHÔNG CẦN BIẾT CODE đi từng bước từ cơ bản đến nâng cao. Tool thao tác nhiều hơn viết code.

  • Biết hoặc không cần biết về Code
  • Chuẩn bị máy tính và mạng tốt
 • 25 Lessons
 • 60 hours
3,000,000 VND Đăng ký học

Created by Anh Tester

Selenium WebDriver with C# Basic to Advanced

New inWebsite Testing

5.0 (30)

Xin chào các bạn. Khóa học Selenium C# này nhằm hướng dẫn cho những bạn mới chưa biết code C# đi từng bước từ cơ bản đến nâng cao.

  • Biết hoặc không biết về C#
  • Chuẩn bị máy tính cá nhân và Mạng để học Online
  • Cài các phần mềm liên quan để học: Skype, Zalo
 • 25 Lessons
 • 50 hours
3,000,000 VND Đăng ký học

Created by Anh Tester

Selenium WebDriver with Java Basic to Advanced

New inWebsite Testing

5.0 (30)

Xin chào các bạn. Khóa học Selenium Java này nhằm hướng dẫn cho những bạn mới chưa biết code Java đi từng bước từ cơ bản đến nâng cao.

  • Biết hoặc Không cần biết về code Java
  • Chuẩn bị máy tính cá nhân và Mạng để học Online
  • Cài các phần mềm liên quan để học: Skype, IntelliJ IDE (community)
   
 • 38 Lessons
 • 90 hours
4,000,000 VND Đăng ký học

Created by Anh Tester

Mobile Testing Automation with Appium and Java

New inMobile Testing

5.0 (30)

Mobile apps automation for IOS and Android using Appium on Real Devices

 
 
 
 

  • No prior Java / coding knowledge required as everything is taught from the scratch
  • All topics are covered in detailed with live programming in the lectures which will make you feel as in you are studying in a live class room
  • Basic understanding of WebDriver is required
 • 30 Lessons
 • 55 hours
3,000,000 VND Đăng ký học

Created by Anh Tester

Mobile Automation Testing build Framework with Appium

New inMobile Testing

5.0 (30)

Mobile Automation from basics to Framework level with real-time examples using Appium

  • You need NOT have java coding experience to start this course Even non Programming candidates can follow this course comfortably
  • Though these are online Lectures.You will have Life Time instructor support.You can post your Queries in discussion board or can contact me directly, Will respond in less than 12 hours
  • All Appium Installation setup including Java knowledge is taken care as part of course
  • Theoretical Material,Code dump and Interview Guide are available for download
  • Join in our Appium Training community with (200 + lectures, 30000+ Students) Learning Together which you will not see in any other Selenium online course on Udemy.
  • We have 2 dedicated Trainers who can help in answering students queries along with resume preparation , Interview preparation and Job assistance
 • 20 Lessons
 • 42 giờ
2,500,000 VND Đăng ký học

Created by Anh Tester

API Testing Automation Basic to Advanced

Sale inAPI Testing

5.0 (40)

Xin chào các bạn. Khóa học API Testing Automation này nhằm hướng dẫn cho những bạn mới chưa biết code Java đi từng bước từ cơ bản đến nâng cao. Kết hợp với thư viện auto REST Assured để chạy automation test API.

  • Đã học code Java OOP hoặc đã học phần Java ở khoá Selenium Java Anh Tester
  • Chuẩn bị máy tính và mạng tốt
 • 30 Lessons
 • 60 hours
3,000,000 VND Đăng ký học

Created by Anh Tester

API Automation Testing with REST Assured using Java

New inAPI Testing

5.0 (40)

Xin chào các bạn. Khoá học API Automation Testing dành cho đối tượng ĐÃ BIẾT CODE Java. Sử dụng thư viện REST Assured hỗ trợ chạy test API automation kết hợp các thư viện bổ trợ khác hoàn thiện project.

  • Đã có kiến thức Java basic và OOP
  • Khoá này chúng ta học qua Video Record sẵn nhé
 • 20 Lessons
 • 40 hours
2,000,000 VND Đăng ký học