Anh Tester Automation Testing

Anh Tester
Automation Testing

Anh Tester chia sẻ kiến thức Tester, khóa học Testing miễn phí về Automation Testing, Playwright, Selenium C#, Selenium Java, Appium, WinAppDriver, Jenkins, Katalon Studio, akaAT Studio và kiến thức tài liệu về Manual Testing

Khóa học Automation Testing

Blog Testing

Kiến thức Automation TestingDành riêng cho người không biết Code
Và các bạn muốn tìm hiểu nâng cao hơn.

Khi bạn học với Anh Tester

Automation Testing

Học công nghệ mới

Các khóa học kiểm thử tự động với các công nghệ mới và phổ biến mạnh mẽ như Selenium, Appium, Playwright, Cucumber, Jenkins, Katalon, akaAT...

Flexible learning

Học tập linh hoạt

Bạn có thể học mọi lúc trên nhiều thiết bị và thời hạn của khóa học là trọn đời. Được hỗ trợ trong suốt quá trình học tập và đi làm.

Learn with experts

Học với Anh Tester

Được giảng dạy trực tiếp bởi Anh Tester đang làm việc tại nước ngoài. Cách dạy thực tế, thực hành liên tục và rất dễ hiểu.

Anh Tester giảng dạy trực tuyến

Teacher profile

Anh Tester

Software Quality Engineer

view profile

Created by Anh Tester

Cucumber TestNG Basic to Advanced

New inWebsite Testing

5.0 (30)

Xin chào các bạn. Khóa học Cucumber TestNG này nhằm hướng dẫn nâng cao cho những bạn đã học khoá Selenium Java để viết code theo ngôn ngữ Gherkin đi từng bước từ cơ bản đến nâng cao.

Khoá học Selenium WebDriver with Java Basic to Advanced

  • Đã có kiến thức Java basic, Java OOP, Selenium và TestNG
  • Khoá này chúng ta học sau khoá Selenium Java
 • 17 Lessons
 • 30 hours
2,000,000 VND Đăng ký học

Created by Anh Tester

Website Testing With Katalon Basic To Advanced

New inWebsite Testing

5.0 (30)

Xin chào các bạn. Khóa học Website Automation Testing với Katalon Studio này nhằm hướng dẫn cho những bạn mới biết ít code hoặc KHÔNG CẦN BIẾT CODE đi từng bước từ cơ bản đến nâng cao. Tool thao tác nhiều hơn viết code.

  • Biết hoặc không cần biết về Code
  • Chuẩn bị máy tính và mạng tốt
 • 25 Lessons
 • 60 hours
3,000,000 VND Đăng ký học

Created by Anh Tester

Selenium WebDriver with C# Basic to Advanced

New inWebsite Testing

5.0 (30)

Xin chào các bạn. Khóa học Selenium C# này nhằm hướng dẫn cho những bạn mới chưa biết code C# đi từng bước từ cơ bản đến nâng cao.

  • Biết hoặc không biết về C#
  • Chuẩn bị máy tính cá nhân và Mạng để học Online
  • Cài các phần mềm liên quan để học: Skype, Zalo
 • 25 Lessons
 • 50 hours
3,000,000 VND Đăng ký học

Created by Anh Tester

Selenium WebDriver with Java Basic to Advanced (DÀNH CHO NGƯỜI MỚI)

New inWebsite Testing

5.0 (30)

Xin chào các bạn. Khóa học Selenium Java này nhằm hướng dẫn cho những bạn mới chưa biết code Java đi từng bước từ cơ bản đến nâng cao. Khoá học này dùng để kiểm thử tự động trên Website, rất thích hợp dành cho người mới bắt đầu.

  • Biết hoặc Không cần biết về code Java (dạy từ đầu)
  • Chuẩn bị máy tính cá nhân và Mạng tốt để học Online
  • Cài các phần mềm liên quan để học: ZOOM, Zalo, Telegram
   
 • 45 Lessons
 • 90 hours
4,500,000 VND Đăng ký học

Created by Anh Tester

Mobile Automation Testing with Appium and Java (DẠY CODE JAVA)

New inMobile Testing

5.0 (30)

Xin chào các bạn. Khóa học Mobile Automation Testing này nhằm hướng dẫn cho những bạn mới chưa biết code Java và sẽ học code từ đầu tới automation với Appium đi từng bước từ cơ bản đến nâng cao. Kết hợp với Selenium và TestNG Framework.

  • Biết hoặc Không cần biết về code Java
  • Chuẩn bị máy tính cá nhân và Mạng tốt để học Online
  • Cài các phần mềm liên quan để học: Skype, Zalo, Ultraviewer/Anydesk (remote control)
 • 25 Lessons
 • 60 hours
4,000,000 VND Đăng ký học

Created by Anh Tester

Mobile Automation Testing with Appium Java (KHÔNG DẠY CODE JAVA)

New inMobile Testing

5.0 (30)

Xin chào các bạn. Khóa học Mobile Automation Testing này nhằm hướng dẫn cho những bạn ĐÃ BIẾT code Java và sẽ học từ phần automation với Appium đi từng bước từ cơ bản đến nâng cao. Kết hợp với Selenium và TestNG Framework.

  • Đã biết code Java mức độ Basic và OOP
  • Chuẩn bị máy tính cá nhân và Mạng tốt để học Online
  • Cài các phần mềm liên quan để học: Skype, Zalo, Ultraviewer/Anydesk (remote control)
 • 20 Lessons
 • 50 hours
3,000,000 VND Đăng ký học

Created by Anh Tester

Desktop Automation Testing on Windows with WinAppDriver and Java

New inDesktop Testing

5.0 (30)

Xin chào các bạn. Khóa học Desktop Automation Testing này nhằm hướng dẫn cho những bạn đã biết code Java và sẽ học phần automation với WinAppDriver đi từng bước từ cơ bản đến nâng cao. Kết hợp với Java và TestNG Framework.

  • Đã biết Code Java phần Basic và OOP
  • Chuẩn bị máy tính và mạng tốt
 • 20 Lessons
 • 40 hours
3,000,000 VND Đăng ký học

Created by Anh Tester

API Testing with Postman

Free inAPI Testing

5.0 (40)

Xin chào các bạn. Khóa học API Testing with Postman này nhằm hướng dẫn cho những bạn mới chưa biết kiểm thử API đi từng bước từ cơ bản đến nâng cao. Kết hợp với công cụ Postman để thực hiện test API.

  • Không yêu cầu kinh nghiệm
  • Chuẩn bị máy tính và mạng tốt
 • 10 Lessons
 • 18 hours

Created by Anh Tester

Fullstack API Testing with Manual and Automation (HỌC QUA VIDEO)

New inAPI Testing

5.0 (40)

Xin chào các bạn. Khóa học Fullstack API Testing with Manual and Automation Basic to Advanced này nhằm hướng dẫn cho những bạn mới KHÔNG CẦN BIẾT CODE đi từng bước từ cơ bản đến nâng cao, học từ Manual đến Automation. Sử dụng Postman và thư viện auto REST Assured để chạy automation test API.

  • Không cần có kiến thức về kiểm thử API (dạy từ đầu)
  • Không cần biết Code (chúng ta học Code Java từ đầu)
  • Chuẩn bị máy tính và mạng tốt
 • 50 Lessons
 • 80 hours
4,000,000 VND Đăng ký học

Created by Anh Tester

API Automation Testing with REST Assured using Java (HỌC ONLINE)

New inAPI Testing

5.0 (40)

Xin chào các bạn. Khoá học API Automation Testing dành cho đối tượng ĐÃ BIẾT CODE Java, nên An không dạy code Java từ đầu nữa mà sẽ cần gì thì chỉ đó. Cái chính là sử dụng thư viện REST Assured hỗ trợ test API automation kết hợp các thư viện bổ trợ khác để hoàn thiện project.

  • Đã có kiến thức Java basic và OOP (An có dạy qua video riêng)
  • Khoá này chúng ta học Online hoặc học qua Video Record có sẵn (tuỳ bạn lựa chọn)
 • 22 Lessons
 • 40 hours
3,000,000 VND Đăng ký học