Created by Anh Tester

Mobile Automation Testing with Appium and Java (DẠY CODE JAVA)

New inMobile Testing

5.0 (30)

Xin chào các bạn. Khóa học Mobile Automation Testing này nhằm hướng dẫn cho những bạn mới chưa biết code Java và sẽ học code từ đầu tới automation với Appium đi từng bước từ cơ bản đến nâng cao. Kết hợp với Selenium và TestNG Framework.

  • Biết hoặc Không cần biết về code Java
  • Chuẩn bị máy tính cá nhân và Mạng tốt để học Online
  • Cài các phần mềm liên quan để học: Skype, Zalo, Ultraviewer/Anydesk (remote control)
 • 25 Lessons
 • 60 hours
4,000,000 VND Đăng ký ngay

Created by Anh Tester

Mobile Automation Testing with Appium Java (KHÔNG DẠY CODE JAVA)

New inMobile Testing

5.0 (30)

Xin chào các bạn. Khóa học Mobile Automation Testing này nhằm hướng dẫn cho những bạn ĐÃ BIẾT code Java và sẽ học từ phần automation với Appium đi từng bước từ cơ bản đến nâng cao. Kết hợp với Selenium và TestNG Framework.

  • Đã biết code Java mức độ Basic và OOP
  • Chuẩn bị máy tính cá nhân và Mạng tốt để học Online
  • Cài các phần mềm liên quan để học: Skype, Zalo, Ultraviewer/Anydesk (remote control)
 • 20 Lessons
 • 50 hours
3,000,000 VND Đăng ký ngay