Created by Anh Tester

API Testing Automation Basic to Advanced

Sale inAPI Testing

5.0 (30)

Xin chào các bạn. Khóa học API Testing Automation này nhằm hướng dẫn cho những bạn mới chưa biết code Java đi từng bước từ cơ bản đến nâng cao. Kết hợp với thư viện auto REST Assured để chạy automation test API.

  • Đã học code Java OOP hoặc đã học phần Java ở khoá Selenium Java Anh Tester
  • Chuẩn bị máy tính và mạng tốt
 • 30 Lessons
 • 60 hours
3,000,000 VND Đăng ký ngay

Created by Anh Tester

API Automation Testing with REST Assured using Java

New inAPI Testing

5.0 (30)

Xin chào các bạn. Khoá học API Automation Testing dành cho đối tượng ĐÃ BIẾT CODE Java. Sử dụng thư viện REST Assured hỗ trợ chạy test API automation kết hợp các thư viện bổ trợ khác hoàn thiện project.

  • Đã có kiến thức Java basic và OOP
  • Khoá này chúng ta học qua Video Record sẵn nhé
 • 20 Lessons
 • 40 hours
2,000,000 VND Đăng ký ngay