Created by Anh Tester

API Testing with Postman

Free inAPI Testing

5.0 (30)

Xin chào các bạn. Khóa học API Testing with Postman này nhằm hướng dẫn cho những bạn mới chưa biết kiểm thử API đi từng bước từ cơ bản đến nâng cao. Kết hợp với công cụ Postman để thực hiện test API.

  • Không yêu cầu kinh nghiệm
  • Chuẩn bị máy tính và mạng tốt
 • 10 Lessons
 • 18 hours

Created by Anh Tester

Fullstack API Testing with Manual and Automation (HỌC QUA VIDEO)

New inAPI Testing

5.0 (30)

Xin chào các bạn. Khóa học Fullstack API Testing with Manual and Automation Basic to Advanced này nhằm hướng dẫn cho những bạn mới KHÔNG CẦN BIẾT CODE đi từng bước từ cơ bản đến nâng cao, học từ Manual đến Automation. Sử dụng Postman và thư viện auto REST Assured để chạy automation test API.

  • Không cần có kiến thức về kiểm thử API (dạy từ đầu)
  • Không cần biết Code (chúng ta học Code Java từ đầu)
  • Chuẩn bị máy tính và mạng tốt
 • 50 Lessons
 • 80 hours
4,000,000 VND Đăng ký ngay

Created by Anh Tester

API Automation Testing with REST Assured using Java (HỌC ONLINE)

New inAPI Testing

5.0 (30)

Xin chào các bạn. Khoá học API Automation Testing dành cho đối tượng ĐÃ BIẾT CODE Java, nên An không dạy code Java từ đầu nữa mà sẽ cần gì thì chỉ đó. Cái chính là sử dụng thư viện REST Assured hỗ trợ test API automation kết hợp các thư viện bổ trợ khác để hoàn thiện project.

  • Đã có kiến thức Java basic và OOP (An có dạy qua video riêng)
  • Khoá này chúng ta học Online hoặc học qua Video Record có sẵn (tuỳ bạn lựa chọn)
 • 22 Lessons
 • 40 hours
3,000,000 VND Đăng ký ngay