Created by Anh Tester

Khoá học CSharp dành cho Tester

New inProgramming Language

5.0 (30)

Xin chào các bạn. Khóa học lập trình CSharp (C#) này nhằm hướng dẫn cho những bạn mới chưa biết code và không có nền tảng IT sẽ học từng bước từ cơ bản đến nâng cao. Nội dung khoá học này dùng để viết code testing tự động cho Website, Mobile, Desktop và API sau này.

  • Chuẩn bị máy tính cá nhân và Mạng tốt để học Online
  • Cài các phần mềm liên quan để học: Skype, Zalo, Telegram
 • 15 Lessons
 • 20 hours
1,000,000 VND Đăng ký ngay

Created by Anh Tester

Khoá học Java dành cho Tester

New inProgramming Language

5.0 (30)

Xin chào các bạn. Khóa học lập trình Java này nhằm hướng dẫn cho những bạn mới chưa biết code và không có nền tảng IT sẽ học từng bước từ cơ bản đến nâng cao. Nội dung khoá học này dùng để làm nền tảng giúp Tester có thể viết code Java hỗ trợ Test Automation cho Website, Mobile, Desktop và API sau này ở những nội dung khoá học khác mà An có triển khai chỉ dạy phần Automation bỏ qua phần code Java cho nhanh và tiết kiệm chi phí.

  • Chuẩn bị máy tính cá nhân và Mạng tốt để học Online
  • Cài các phần mềm liên quan để học: Skype, Zalo, Telegram
 • 20 Lessons
 • 35 hours
1,000,000 VND Đăng ký ngay