NỘI DUNG BÀI HỌC

Trong bài này Anh Tester sẽ hướng dẫn các bạn cách để định vị một Element trên website hay Object trong Katalon Studio, rất đơn giản và nhanh chóng với công cụ Spy.

1. Định vị và kiểm tra đối tượng bằng Object Spy

Xác định đối tượng:
Đầu tiên, các bạn mở Katalon Studio lên và thao tác tuần tự theo các bước như sau:
Bước 1: Nhấn vào biểu tượng “Spy Web”.

Katalon - VTA Courses
Katalon - VTA Courses

Bước 2: Một cửa sổ Object Spy sẽ được mở ra như hình bên dưới.

Katalon - VTA Courses

Bước 3: Ở phần URL, các bạn nhập vào địa chỉ ứng dụng cần kiểm thử (ví dụ https://github.com), sau đó bấm nút “Start

Katalon - VTA Courses
Katalon Studio hỗ trợ người dùng 2 tùy chọn để mở trình duyệt web từ Spy Object. Trong trường hợp bạn muốn mở trang web ở một cửa sổ mới, bạn chọn trình duyệt ở phần New Browsers. Trong trường hợp bạn muốn mở trang web ngay tại cửa sổ trình duyệt web bạn đang sử dụng thì nhấn chọn Chrome hoặc Firefox trong phần Active Browsers.

Trong phần hướng dẫn này, mình chọn Chrome trong phần <New Browsers>

Katalon - VTA Courses

Bước 4: Trang web được mở lên bởi Chrome trong một cửa sổ mới

Katalon - VTA Courses

Bước 5: Để định vị đối tượng là nút , ta di chuyển chuột lên nút và bấm đồng thời như sau:

Trên Windows: [ Alt + ` ]

Katalon - VTA Courses

Trên Macbook: [ Option + ~ ]

Katalon - VTA Courses

Kết quả, ta sẽ định vị được đối tượng cần lấy phía bên màn hình Object Spy của Katalon Studio

Katalon - VTA Courses

Khi bạn nhấn vào đối tượng “a_Signup” vừa tìm được, toàn bộ thông tin của đối tượng “a_Signup” của nút sẽ được hiển thị trong phần OBJECT PROPERTIES như hình bên dưới, với phương thức lựa chọn mặc định là XPath:

Katalon - VTA Courses

Hoặc các bạn có thể chọn Attributes để xem thông tin của đối tượng “a_Signup” theo thuộc tính của element

Katalon - VTA Courses

2. Kiểm tra đối tượng được định vị

Để kiểm tra ngược lại giá trị “a_Signup” có đúng là của nút <Sign up> hay không? Các bạn hãy thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Từ cửa sổ Object Spy, các bạn nhấn vào nút <Verify and Highlight> ở phía dưới cùng của màn hình.

Katalon - VTA Courses

Bước 2
: Ngay lập tức nút <Sign up> ở phía bên trình duyệt Chrome sẽ được highlight trong khung đỏ quanh nút <Sign up>.

Trong trường hợp bạn chọn Selection Method là XPath:

Ở cửa sổ Object Spy, Katalon hiển thị thông báo “Found 2 elements using XPath Selector

Katalon - VTA Courses
Trong trường hợp bạn chọn Selection Method là Attributes:

Katalon - VTA Courses
Tips
: Một locator được gọi là ổn định khi nó là duy nhất, chỉ có 1 element được tìm thấy (Found 1 element)

3. Lưu đối tượng vào Object Repository để sử dụng

Mục đích của việc lưu đối tượng là nhằm có thể sử dụng ở các test case khác khi cần, tăng khả năng tái sử dụng (reusability) và bảo trì (maintainability) của một element.

Bước 1: Để lưu đối tượng, từ cửa sổ Object Spy các bạn bấm vào nút <Save>

Katalon - VTA Courses

Bước 2: Từ cửa sổ “Add Element to Object Repository” được hiển thị, các bạn chọn nơi lưu các objects. Có thể chọn mặc định là Object Repository hoặc tạo một thư mục riêng bằng cách chọn New Folder

Tiếp theo đó, nhấn chọn nút <OK> bên dưới để hoàn thành việc lưu đối tượng.

Katalon - VTA Courses

* Giải thích thêm về cách định vị và lưu đối tượng (Object) trong Katalon Studio

Katalon Studio có cơ chế lưu đối tượng theo từng trang, hay nói cách khác tất cả các đối tượng trong một trang sẽ được lưu riêng biệt để dễ dàng bảo trì và tìm kiếm sau này.

Các bạn hãy xem 2 ví dụ dưới đây để có thể hiểu rõ hơn.

Ví dụ 1: Mình vào trang <Sign in> và định vị tất cả các đối tượng trong trang này. Kết quả là các đối tượng được lưu vào 1 trang và trang đó có tên là [Page_Sign in to Github  Github] như hình bên dưới.
(Lưu ý, tên của trang trong Object Spy được lấy từ thẻ <title> trong phần header của trang web)

Katalon - VTA Courses
Ví dụ 2
: Từ trang <Sign in>, mình bấm vào đường dẫn <Create an account> để chuyển sang trang Create an account. Tương tự như ở ví dụ 1, mình định vị một số đối tượng ở trang này và kết quả là như hình bên dưới.

Katalon - VTA Courses
Qua hai ví dụ trên, chúng ta có thể thấy ứng với mỗi trang khác nhau, Object Spy sẽ tạo ra 1 thư mục riêng biệt để lưu tất cả các đối tượng hiển thị của trang đó.

Bước 3: Đối tượng đã được lưu vào Object Repository thành công.

Katalon - VTA Courses
Bạn có thể kéo thả các object này vào test case để sử dụng được rồi, chúc các bạn thành công.

Teacher

Teacher

Anh Tester

Tester

Đường dẫu khó chân vẫn cần bước đi
Đời dẫu khổ tâm vẫn cần nghĩ thấu

Cộng đồng Automation Testing Việt Nam:


🌱 Zalo
Automation Testing:   https://zalo.me/g/lsxswc560
🌱 Facebook Group: Cộng đồng Automation Testing Việt Nam (Website, Desktop, Mobile)
🌱 Facebook Fanpage: Cộng đồng Automation Testing Việt Nam - Selenium

Chia sẻ khóa học lên trang

Bạn có thể đăng khóa học của chính bạn lên trang Anh Tester để kiếm tiền

Dan sách bài học