Fanpage

Anh Tester

Phone/Zalo

0939206009Donate for Anh Tester

Kết nối Anh Tester

Nếu bạn muốn kết nối trực tiếp với Anh Tester hãy gửi mail về địa chỉ thaian.it15@gmail.com. Anh Tester sẽ giải đáp các câu hỏi cũng như thắc mắc cho bạn và sẵn sàng tâm sự cùng bạn đủ thứ trên đời 🤩