Các mức độ kiểm thử phần mềm (Testing Levels)

Thông qua các mức độ kiểm thử phần mềm sẽ giúp bạn có thể đánh giá chức năng của ứng dụng phần mềm có đáp ứng được những yêu cầu đã chỉ định hay không. Đồng thời thông qua các mức độ kiểm thử phần mềm cũng giúp bạn tìm và tiến hành sửa lỗi nhằm đảm bảo sản phẩm tạo ra có chất lượng tốt nhất.

Vậy kiểm thử phần mềm bao gồm những mức độ nào, cùng Anh Tester tìm hiểu nhé.Mức độ 1: Unit Testing – Kiểm thử mức đơn vị

Unit Testing là giai đoạn đầu tiên trong kiểm thử phần mềm. Unit Testing được thực hiện nhằm kiểm tra và xác định các module riêng lẻ thuộc mã nguồn có hoạt động đúng hay không. Mục đích của kiểm thử mức đơn vị như sau:

  • Xác định mỗi đơn vị phần mềm có đang thực hiện theo đúng thiết kế ban đầu hay không.
  • Thông qua thử nghiệm sẽ giúp khắc phục những phát sinh do việc thay đổi hay bảo trì code.
  • Unit Testing giúp tiết kiệm chi phí, thời gian và thể diện khi phát hiện ra lỗi.


Các mức độ kiểm thử phần mềm (Testing Levels) | Anh Tester
==> Bài viết chi tiết: Unit Test - Kiểm thử đơn vị


Mức độ
2: Integration Testing – Kiểm thử tích hợp

Mỗi dự án phần mềm được hoàn thành bởi rất nhiều module do nhiều người code khác nhau. Integration Testing là cấp độ kiểm thử phần mềm tích hợp của các đơn vị riêng lẻ được kết hợp và thử nghiệm thành một nhóm thông qua việc tập trung vào kiểm tra truyền dữ liệu giữa các module.
Các mức độ kiểm thử phần mềm (Testing Levels) | Anh TesterMục đích của giai đoạn kiểm thử Integration Testing đó là tìm và phát hiện lỗi khi tích hợp các module lại với nhau. Để tiến hành Integration Testing có 4 phương pháp tiếp cận bao gồm: big bang, top down, bottom up và sandwich/hybrid.

==> Bài viết chi tiết: Integration Testing – Kiểm thử Tích hợp


Mức độ
3: System Testing – Kiểm thử hệ thống

System Testing là giai đoạn thứ 3 của kiểm thử phần mềm cho phép phần mềm hoàn chỉnh và tích hợp được kiểm tra. System Testing tập trung nhiều hơn vào các chức năng của toàn bộ hệ thống. Kiểm thử hệ thống bao gồm kiểm thử chức thăng và kiểm thử phi chức thăng.

Các mức độ kiểm thử phần mềm (Testing Levels) | Anh Tester

Mục đích của System Testing đó là kiểm tra thiết kế và toàn bộ hệ thống sau khi tích hợp có tuân thủ những yêu cầu đã được định sẵn trước đó hay không. Do đó System Testing rất chú trọng các hành vi và lỗi xuất hiện trên hệ thống. Người thực hiện giai đoạn System Testing thường là kiểm thử viên hoàn toàn độc lập so với nhóm phát triển dự án.

==> Bài viết chi tiết: System Testing - Kiểm thử hệ thống


Mức độ 4: Acceptance Testing – Kiểm thử chấp nhận

Acceptance Testing được thực hiện bởi khách hàng hoặc ủy quyền cho nhóm thứ ba nhằm kiểm tra hệ thống vừa xây dựng đã phù hợp với yêu cầu của khách hàng trước đó hay chưa. Mục đích của Acceptance Testing đó là xác nhận lại sự tin tưởng vào hệ thống, các đặc tính thuộc về chức năng hoặc phi chức năng của hệ thống.
Có 2 loại kiểm thử chấp nhận đó là Alpha TestingBeta Testing.

Các mức độ kiểm thử phần mềm (Testing Levels) | Anh Tester

==> Bài viết chi tiết: Acceptance Testing - Kiểm thử chấp nhận

Bài viết trên Anh Tester đã cung cấp tới bạn những thông tin về mức độ kiểm thử phần mềm. Có thể dễ dàng nhận ra các mức độ kiểm thử phần mềm đều có mối liên hệ mật thiết với nhau. Bạn nên theo sát quá trình thực hiện để tạo ra sản phẩm chất lượng nhất.

  • Anh Tester

    Đường dẫu khó chân vẫn cần bước đi
    Đời dẫu khổ tâm vẫn cần nghĩ thấu