Lộ trình học kiểm thử phần mềm

Với mong muốn mang đến những thông tin tổng quát và hữu ích cho các bạn muốn hệ thống hóa lại kiến thức của mình, cũng như các bạn muốn tìm hiểu, tự học để trang bị kiến thức cho mình về lĩnh vực kiểm thử phần mềm, Anh Tester chia sẻ bài này từ kinh nghiệm, google và tổng hợp những kiến thức trên mạng về lĩnh vực kiểm thử phần mềm.

I. Tổng quát & nền tảng

 1. Tóm lược về công nghệ phần mềm
 2. Chu kỳ phát triển phần mềm (Software Development Life-cycle)
 3. Giải pháp cho các vấn đề phát triển phần mềm
 4. Kiểm thử phần mềm
 5. Chất lượng phần mềm
 6. Tại sao phần mềm có lỗi
 7. Quy trình kiểm thử phần mềm
 8. Nguyên tắc kiểm thử phần mềm
 9. Kiểm tra chức năng/không chức năng (Functional Testing Vs Non-Functional Testing)


II. Kiến thức tối thiểu về kiểm thử phần mềm

 1. Các phương pháp kiểm thử phần mềm (Software Testing Methods)
  • Black Box Testing
  • White Box Testing
  • Gray Box Testing
 2. Các loại kiểm thử phần mềm (Software Testing Types)
 3. Các chiến lược kiểm thử phần mềm (Software Testing Strategies)
  • Kiểm thử dựa trên yêu cầu (requirements)
  • Smoke testing / Sanity testing / Stress testing
  • User acceptance test
  • Regression test
  • Kiểm thử từ trên xuống so với kiểm thử từ dưới lên (Top Down Testing vs Bottom up Testing)
 4. Errors, Defects and Bugs
  • Software Errors
  • Phân loại Defects / Bugs
  • Vòng đời của lỗi (Bug Life Cycle)
  • Thông báo lỗi kiểm thử phần mềm (Software Testing Bug Report)
  • Viết mẫu báo cáo các lỗi xảy ra (Software Testing Bug Report Template)
 5. Viết tài liệu sau khi kiểm thử
  • Viết Test Case theo Requirement
  • Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm (UI Specification Document)


III. Kiến thức kiểm thử phần mềm nâng cao

 1. Kiểm thử bảo mật (Security Testing)
 2. Kiểm thử dữ liệu (Database Testing)
 3. Kiến thức SQL
 4. Kiểm thử hiệu suất (Performance Testing)
 5. Kiểm thử chức năng ngầm với các phương thức, giao thức kết nối (API Testing)
 6. Quản lý và lập kế hoạch kiểm thử phần mềm (Software Testing Management and Planning)
 7. Kiểm thử tự động hóa (Automation Testing)
 8. Từ điển kiểm thử phần mềm (Software Testing Dictionary)


IV. Kỹ năng con người

        Cái này thì Anh Tester góp ý thêm thôi nhen, khi mà bạn đã là Tester thì bạn sẽ gặp rất nhiều cuộc trao đổi bàn luận về các vấn đề xoay quanh phần mềm như lỗi xảy ra, hướng phát triển thêm, phân tích yêu cầu từ khách,...và cả những lần báo cáo với cấp trên nữa. Để có cuộc trao đổi thành công và hiệu quả khuyên bạn nên rèn luyện về cách ứng xử, kỹ năng nói chuyện cho lưu loát, nếu không được thì hãy nói một cách rõ ràng, thân thiện. Đừng cọc cạch nhăn mặt nhíu mài thì không nên. Làm cái gì cũng vậy, vui vẻ thoải mái chúng ta sẽ có nhiều ý tưởng động lực hơn. Nhớ đừng kỳ thị người Dev nhé, hãy suy nghĩ một điều là CHÚNG TA CÙNG NHAU LÀM CHO PHẦN MỀM NGON LÀNH HƠN THÌ NĂNG SUẤT, KINH NGHIỆM, HIỆU QUẢ VÀ CẢ LƯƠNG MỚI TĂNG NHANH.

        Cái nữa là rèn luyện cách nhìn nhận vấn đề từ nhiều phía (khía cạnh), chúng ta hãy đặt mình vào người dùng để tìm ra lỗi cơ bản và đặt mình là người kỹ thuật hơn xíu để kiểm thử nâng cao hơn về các lỗi tìm ẩn có thể xảy ra (Explode Testing).


V. Tài liệu nghiên cứu

CỘNG ĐỒNG

CÁC NHÓM CỦA ANH TESTER
+ Blog Website: https://anhtester.com
+ Fanpage Facebook Anh Tester: https://www.facebook.com/anhtester
+ Fanpage Facebook Cộng đồng Automation Testing Việt Nam: https://www.facebook.com/automationtestselenium
+ Group Facebook Cộng đồng Automation Testing Việt Nam: https://www.facebook.com/groups/automationtest
+ Group Telegram Cộng đồng Automation Testing: https://t.me/+kSUGJ3pVvxkyZWU1
+ Group Facebook Cộng đồng Manual Testing: https://www.facebook.com/groups/manualtest
+ Group Telegram Cộng đồng Manual Testing: https://t.me/+8eChRz7OVqliZWRl
+ Group Zalo Cộng đồng Automation Testing: https://zalo.me/g/lsxswc560
+ Group Zalo Cộng đồng Manual Testing: https://zalo.me/g/mmwgnt932


WEBSITE


==> Xem thêm: Manual Testing
==> Xem thêm: Tài liệu cho Tester


Bài viết liệt kê những kiến thức tối thiểu để trở thành một chuyên viên kiểm thử phần mềm chuyên nghiệp. Anh Tester sẽ update liên tục tại bài viết này để các bạn có được sườn kiến thức mẫu ngày hoàn thiện hơn. Rất mong các bạn góp ý để bài viết ngày càng hoàn thiện hơn.

 • Anh Tester

  Đường dẫu khó chân vẫn cần bước đi
  Đời dẫu khổ tâm vẫn cần nghĩ thấu