Tại sao chúng ta cần Kiểm thử Tự động

Tại sao chúng ta cần Kiểm thử Tự động? Chúng ta có thể có câu hỏi này trong đầu với tư cách là Người Kiểm thử Phần mềm. Một số người cũng đã hỏi những câu hỏi này khá thường xuyên. Dưới đây là một số quan điểm của Anh Tester.

Chúng ta cần Kiểm thử Tự động là vì:

- Tự động hóa các nhiệm vụ lặp đi lặp lại: Việc tự động hóa giúp tiết kiệm thời gian và công sức cho các nhiệm vụ lặp đi lặp lại, chẳng hạn như tạo dữ liệu kiểm thử, cho phép các kiểm thử viên tập trung vào các nhiệm vụ quan trọng hơn, đỡ nhàm chán.

- Thực thi Kiểm thử Hồi quy cho mỗi lần phát hành để kiểm tra chức năng hiện có: Mỗi khi có một phiên bản mới của phần mềm, kiểm thử hồi quy tự động có thể đảm bảo rằng các chức năng cũ vẫn hoạt động đúng cách, giúp phát hiện sớm các lỗi phát sinh từ những thay đổi mới.

- Hỗ trợ Smoke Test và End to End Test trên mỗi bản dựng mới để kiểm tra các chức năng Cơ bản và Cốt lõi

- Một số dự án có các pipeline từ đầu đến cuối từ thay đổi mã đến triển khai sản phẩm: Trong những dự án này, kiểm thử tự động giúp đảm bảo tính ổn định của phần mềm suốt quá trình phát triển và triển khai, tăng cường sự tự tin vào chất lượng của sản phẩm cuối cùng.

- Sử dụng thời gian cho Kiểm thử Khám phá: Vì 100% tự động hóa có thể không khả thi trong mọi dự án do các hạn chế khác nhau nên với một bộ kiểm thử hồi quy tự động đạt tầm 50-70% có thể giảm bớt gánh nặng cho việc kiểm thử thủ công. Điều này giúp kiểm thử viên có thể sử dụng thời gian ấy cho các kiểm thử khám phá (Exploratory Test), tìm kiếm các lỗi mới và tiềm ẩn mà kiểm thử tự động có thể bỏ sót.


Kiểm thử Tự động không chỉ giúp tiết kiệm thời gian và công sức mà còn đảm bảo tính chính xác và nhất quán trong quá trình kiểm thử, giúp cải thiện chất lượng phần mềm và tăng cường sự tin tưởng vào các bản phát hành mới.

  • Anh Tester

    Đường dẫu khó chân vẫn cần bước đi
    Đời dẫu khổ tâm vẫn cần nghĩ thấu