Test Cases for Checkbox and Radio Buttons

Anh Tester chia sẻ đến bạn test cases cho việc kiểm thử các Checkbox và Radio Buttons trên website.

✅ Test Cases for Checkbox

 1. Xác minh rằng hộp kiểm hiển thị trên trang web ở đúng vị trí.
 2. Xác minh chiều rộng và chiều cao của hộp kiểm.
 3. Xác minh bán kính đường viền cho hộp kiểm làm tròn hoặc cạnh góc. (thuộc tính css là: border-radius) thường là vuông bo góc
 4. Xác minh màu của dấu tích bằng cách nhấp vào hộp kiểm.
 5. Xác minh hộp kiểm có thể chọn được bằng cách nhấp vào hộp kiểm bằng chuột.
 6. Xác minh hộp kiểm có thể chọn được bằng bàn phím. (tab + enter)
 7. Xác minh người dùng có thể bỏ chọn hộp kiểm bằng cách nhấp vào nó.
 8. Xác minh xem người dùng có thể chọn nhiều hộp kiểm hay không.
 9. Xác minh văn bản nhãn đi kèm với hộp kiểm.
 10. Xác minh xem văn bản nhãn có được căn chỉnh với hộp kiểm hay không.
 11. Xác minh khi tải trang, hộp kiểm đầu tiên được chọn theo mặc định và hiển thị dấu tích hay không (tuỳ hệ thống nhen)
 12. Xác minh xem khi nhấp vào văn bản nhãn thì hộp kiểm có được chọn hay không. (này tuỳ thiết kế)
 13. Xác minh chính tả cho văn bản nhãn được căn chỉnh với hộp kiểm.
 14. Xác minh rằng văn bản nhãn tương tự không được lặp lại với các hộp kiểm.
 15. Xác minh thứ tự cho các giá trị hoặc văn bản nhãn bằng các hộp kiểm.
 16. Xác minh xem các giá trị hộp kiểm do người dùng chọn có nên lưu trong cơ sở dữ liệu hay không bằng cách nhấp vào nút Gửi/Submit/Save hay không.
 17. Xác minh xem nút checkbox có thể chọn được và không thể chọn được hay không bằng cách nhấp vào tất cả các nút checkbox hiện có.
 18. Xác minh có xác thực được thêm vào nếu không có hộp kiểm nào được chọn và khi nhấp vào nút Gửi/Submit/Save thì một cảnh báo hoặc thông báo lỗi phải xuất hiện.

Test Cases for Checkbox and Radio Buttons | Anh Tester

 

✅ Test Cases for Radio Buttons

 1. Xác minh các nút radio hiện diện trên trang theo thiết kế.
 2. Xác minh kích thước của nút radio phải giống với thiết kế.
 3. Xác minh kiểu dáng và màu sắc của các nút radio có giống theo yêu cầu hay không. (tròn)
 4. Xác minh văn bản nhãn hiển thị trên trang cùng với các nút radio.
 5. Xác minh văn bản nhãn cho nút radio được thêm vào theo trình tự giống như mỗi thông số kỹ thuật.
 6. Xác minh cách viết cho văn bản nhãn bằng các nút radio có đúng hay không.
 7. Kiểm tra xem văn bản nhãn có được căn chỉnh với các nút radio hay không.
 8. Xác minh xem nút radio có thể chọn được và không thể chọn được hay không bằng cách nhấp vào tất cả các nút radio.
 9. Xác minh khi nhấp vào văn bản nhãn, xem giá trị của nút radio có được chọn hay không.
 10. Xác minh chỉ một giá trị từ các nút radio có thể được chọn hay không. (cái này là tính chất của nó nên cần đúng chổ này)
 11. Xác minh người dùng có thể chọn bất kỳ tùy chọn nào từ các nút radio bằng cách nhấn phím tab trên bàn phím.
 12. Xác minh xem thông báo lỗi có hiển thị hay không trong trường hợp người dùng không chọn bất kỳ giá trị nào và nhấp vào nút gửi
 13. Xác minh rằng giá trị nút radio đã chọn có được lưu trong cơ sở dữ liệu một cách chính xác hay không.

Test Cases for Checkbox and Radio Buttons | Anh Tester

 

Yeah sau này An sẽ cập nhật thêm trên chính post này dành cho test cases checkboxradio buttons thêm nhé. Hy vọng giúp ích cho các bạn tham khảo khi testing.

CHÚC CÁC BẠN LÀM VIỆC VUI KHOẺ 🙌

 • Anh Tester

  Đường dẫu khó chân vẫn cần bước đi
  Đời dẫu khổ tâm vẫn cần nghĩ thấu