Test Cases for Delete button

Anh Tester chia sẻ đến bạn các test cases cho việc kiểm thử nút Delete trên website. Chổ này thì chỉ dành riêng cho Delete button nhé !!

Test Cases for Delete button | Anh Tester

✅ TEST CASES FOR DELETE BUTTON

 1. Xác minh nút Xóa có trên trang hay không.
 2. Kiểm tra biểu tượng xóa / thùng rác với văn bản nhãn có hiển thị hay không.
 3. Xác minh xem toàn bộ nút có thể nhấp được hay không.
 4. Xác minh thông báo xác nhận trên cửa sổ bật lên hoặc cảnh báo hiển thị khi người dùng nhấp vào nút xóa.
 5. Đảm bảo rằng bản ghi hoặc báo cáo sẽ không bị xóa khi người dùng nhấp vào KHÔNG trên cửa sổ bật lên khi xác nhận.
 6. Đảm bảo rằng chức năng xóa hoạt động khi người dùng nhấp vào nút CÓ trên cửa sổ bật lên khi xác nhận.
 7. Xác minh bản ghi sẽ được xóa thành công khỏi cơ sở dữ liệu khi người dùng nhấp vào nút Có trên cửa sổ bật lên xác nhận.
 8. Xác minh hệ thống đề nghị người dùng khôi phục bản ghi đã xóa bằng cách nhấp vào Hoàn tác sẽ được hiển thị khi người dùng xóa bản ghi. (tuỳ hệ thống)
 9. Khi người dùng nhấp vào nút Hoàn tác, bản ghi hoặc tệp đã xóa sẽ được khôi phục về vị trí cũ. (tuỳ hệ thống)
 10. Kiểm tra xem người dùng có thể xóa bản ghi bằng cách nhấp vào nút xóa có trên bàn phím hay không.
 11. Kiểm tra khi người dùng xóa thành công bản ghi, nó sẽ không hiển thị lại trong bảng dữ liệu.
 12. Xác minh xem người dùng xóa báo cáo có được chuyển hướng đến đúng màn hình được yêu cầu hay không.
 13. Xác minh xem người dùng có thể xóa nhiều tệp cùng một lúc hay không.
 14. Kiểm tra nhiều hành động xóa mà người dùng có thể chọn nhiều bản ghi bằng cách chọn các hộp kiểm. (nếu có)
 15. Xác minh thông báo lỗi sẽ được hiển thị nếu người dùng nhấp vào nút Xóa mà không chọn tệp hoặc dòng data nào. (dành cho multi delete)
 16. Xác minh chỉ nên xóa (các) tệp/row do người dùng chọn và không ảnh hưởng đến bất kỳ bản ghi nào khác.
 17. Kiểm tra màu sắc của nút Xoá phù hợp (thường màu đỏ)
 18. Kiểm tra sự đồng bộ của nút Xoá xuất hiện ở các trang khác nhau phải như nhau (UI/UX)
 19. Nếu được, vào database check xem data khi nhấn Xoá đã xoá khỏi hoàn toàn hay chỉ chuyển trạng thái ẩn đi (cờ 0/1)
 20. Kiểm tra trạng thái của nút Xoá khi bị disable thì có nhấn vào được hay không (nếu có)

Xem thêm: Test Case for Button


Yeah sau này An sẽ cập nhật thêm trên chính post này dành cho test cases Delete button thêm nhé. Hy vọng giúp ích cho các bạn tham khảo khi testing.

CHÚC CÁC BẠN LÀM VIỆC VUI KHOẺ 🙌
 • Anh Tester

  Đường dẫu khó chân vẫn cần bước đi
  Đời dẫu khổ tâm vẫn cần nghĩ thấu