Test Cases for Download Report

Anh Tester chia sẻ đến bạn các test cases cho việc kiểm thử chức năng Download Report trên website.

Test Case for Download Report | Anh Tester


Test Cases for Download Report

 1. Xác minh số trang tài liệu được thêm vào báo cáo pdf.
 2. Xác minh rằng logo của trang web sẽ xuất hiện trong báo cáo.
 3. Xác minh tên báo cáo nên được viết trên báo cáo.
 4. Xác minh rằng không được có trang trống nào từ đầu đến cuối báo cáo.
 5. Xác minh rằng không được có sự khác biệt giữa kết quả trên báo cáo và phần kết quả.
 6. Xác minh báo cáo trống, không có bất kỳ nội dung nào, không nên tải xuống.
 7. Xác minh báo cáo sẽ được tải xuống khi nhấp vào nút tải xuống báo cáo PDF.
 8. Xác minh cùng một tệp không nên tải xuống cho hai người dùng khác nhau đăng nhập bằng các thông tin xác thực khác nhau. Nguyên nhân có thể do cả hai người dùng nhấp vào nút Tải xuống Báo cáo cùng một lúc.
 9. Xác minh tên báo cáo phải liên quan đến tên công cụ.
 10. Xác minh tên báo cáo tải xuống phải giống với tên tệp do người dùng tải lên theo yêu cầu.
 11. Xác minh nếu người dùng nhấp vào Tải xuống báo cáo excel, báo cáo excel sẽ được tải xuống. Tương tự đối với .doc, .pdf và .txt.
 12. Xác minh định dạng nội dung không được xáo trộn trên báo cáo.
 13. Xác minh nội dung ở cuối trang trong báo cáo PDF không được cắt bỏ.
 14. Xác minh liên kết được thêm vào báo cáo phải có thể nhấp được.
 15. Xác minh rằng việc nhấp vào liên kết trên báo cáo PDF sẽ mở ra một tab mới.
 16. Xác minh thông tin trên báo cáo cần ngắn gọn và rõ ràng.
 17. Xác minh các biểu đồ mà màu sắc không làm ảnh hưởng đến báo cáo PDF.
 18. Xác minh và so sánh báo cáo đã in với kết quả và báo cáo.
 19. Xác minh tính dễ đọc của báo cáo và chắc chắn đúng chính tả.
 20. Xác minh các bước và trình tự báo cáo đã tạo phải giống hoặc tương tự với kết quả.
 21. Xác minh báo cáo chia sẻ theo URL sẽ mở thành công trong trình duyệt mới.
 22. Xác minh các liên kết được thêm vào báo cáo phải khác biệt. Màu xanh có thể sử dụng trên các liên kết cho mục đích này.
 23. Xác minh vị trí của các yếu tố, biểu trưng và hình ảnh trên sơ yếu lý lịch và CV không được làm xáo trộn dù chỉ một pixel.
 24. Xác minh các ký tự đặc biệt nên được xử lý trên báo cáo pdf.
 25. Xác minh kết quả được tạo bằng các ngôn ngữ khác nhau phải được hiển thị chính xác trên báo cáo pdf đã tải xuống. ví dụ: tiếng Việt, Anh, Trung,…
 26. Xác minh chỉ một báo cáo duy nhất được tải xuống thành công. (có trường hợp nhấn download nó tải xuống 2, 3 file lẻ tẻ)
 27. Xác minh báo cáo nên được tải xuống trên điện thoại di động.

Yeah sau này An sẽ cập nhật thêm trên chính post này dành cho test cases Download Report thêm nhé. Hy vọng giúp ích cho các bạn tham khảo khi testing.

CHÚC CÁC BẠN LÀM VIỆC VUI KHOẺ 👋
 • Anh Tester

  Đường dẫu khó chân vẫn cần bước đi
  Đời dẫu khổ tâm vẫn cần nghĩ thấu