Test Cases for eCommerce Website

Anh Tester chia sẻ đến bạn các test cases cho việc kiểm thử website eCommerce một số cases cơ bản bao quát.

Test Cases for eCommerce Website | Anh Tester


✅ Test Cases for eCommerce Website


1. Xác minh rõ ràng các sản phẩm hoặc mặt hàng được hiển thị trên trang web.
2. Đảm bảo rằng các mục được phân loại hoặc không theo tên danh mục.
3. Xác minh rằng hình ảnh được thêm vào sản phẩm không bị vỡ hoặc mờ.
4. Xác minh các thuộc tính như kích thước, cân nặng, màu sắc, chất lượng sản phẩm...có được đề cập dưới sản phẩm hay không.
5. Xác minh thông tin vận chuyển cho sản phẩm có được hiển thị hay không.
6. Xác minh xem các đánh giá sản phẩm của khách hàng có được thêm vào hay không.
7. Xác minh xếp hạng tổng thể của sản phẩm có được hiển thị trên trang web hay không.
8. Xác nhận xem có hình ảnh sản phẩm hay không (một ảnh và nhiều ảnh)
9. Xác nhận hình ảnh sản phẩm đăng phải là hình ảnh thật của sản phẩm.
10. Xác nhận trang chi tiết sản phẩm do người dùng chọn mở ra khi người dùng nhấp vào hình ảnh hoặc tên của sản phẩm.
11. Kiểm tra xem số lượng sản phẩm còn lại có hiển thị hay không.
12. Xác nhận xem màu có sẵn của mặt hàng có được hiển thị trên trang web hay không.
13. Kiểm tra giá chính xác của sản phẩm sẽ được hiển thị trên trang web.
14. Xác minh xem các mặt hàng liên quan đến sản phẩm có được hiển thị trên trang chi tiết sản phẩm hay không.

------------ đợi các bạn comment cập nhật thêm nhé !!

Yeah sắp tới An sẽ cập nhật thêm trên chính post này dành cho test cases for eCommerce Website thêm nhé. Hy vọng giúp ích cho các bạn tham khảo khi testing.

CHÚC CÁC BẠN LÀM VIỆC VUI KHOẺ 👋

  • Anh Tester

    Đường dẫu khó chân vẫn cần bước đi
    Đời dẫu khổ tâm vẫn cần nghĩ thấu