Test Cases for Email field and Mobile field

Anh Tester chia sẻ đến bạn các test cases cho việc kiểm thử trường Email và trường Mobile phone trên website.

Test Cases for Email field and Mobile field | Anh Tester

 

✅ TEST CASES FOR EMAIL FIELD


Các trường hợp thử nghiệm liên quan

 1. Xác minh trường email có trên trang.
 2. Xác minh xem văn bản nhãn có được hiển thị cùng với trường email hay không.
 3. Xác minh nhãn văn bản email căn chỉnh với trường email.
 4. Xác minh rằng văn bản gợi ý trong trường email đã được thêm vào hay chưa. (placeholder)

Các trường hợp kiểm tra chức năng

 1. Xác minh trường địa chỉ email có thể truy cập được bằng cách nhấp vào trường email.
 2. Kiểm tra người dùng có thể nhập email vào trường email.
 3. Xác minh người dùng có thể dán địa chỉ email vào trường bằng các phím trên bàn phím Ctrl + V.
 4. Xác minh rằng người dùng có thể dán địa chỉ email bằng chuột bằng cách nhấp chuột phải vào trường email và dán địa chỉ email.
 5. Xác minh xác thực cho trường email có được triển khai hay không.
 6. Xác minh xem thông báo lỗi có được hiển thị trong trường hợp người dùng thêm địa chỉ email không hợp lệ hay không.

Các trường hợp thử nghiệm tích cực (positive cases)

 1. Xác thực trường email bằng cách nhập địa chỉ email hợp lệ. (abc@gmail.com)
 2. Xác minh email phải chứa @ trong địa chỉ email.
 3. Xác minh rằng trường email chấp nhận email có dấu cộng + trong địa chỉ email.
 4. Xác minh xem trường email có xác thực địa chỉ email có chứa miền hay không. (abc@gmail.com)
 5. Hãy chắc chắn rằng có dấu chấm hiện trong địa chỉ email hay không.
 6. Xác minh một địa chỉ email sẽ được coi là chính xác nếu email có chứa miền phụ.
 7. Kiểm tra xem địa chỉ email có tối đa 2 dấu chấm trong trường hợp tên miền phụ hay không.
 8. Xác minh một địa chỉ email có chứa một ký tự đặc biệt được coi là hợp lệ.
 9. Xác minh địa chỉ email có số là hợp lệ.
 10. Xác minh một địa chỉ email có thể chứa một địa chỉ IP.
 11. Xác minh một email có thể có dấu ngoặc vuông.
 12. Địa chỉ email có dấu ngoặc kép "" nên được coi là hợp lệ.
 13. Địa chỉ email có thể chứa dấu gạch ngang - hoặc dấu gạch dưới _

 

✅ TEST CASES FOR MOBILE FIELD

 1. Xác minh rằng trường số điện thoại di động sẽ hiển thị định dạng được chấp nhận của số điện thoại di động dưới dạng văn bản gợi ý để hỗ trợ người dùng. (placeholder)
 2. Thêm một số điện thoại di động hợp lệ và xác minh trường sẽ chấp nhận số điện thoại di động chính xác.
 3. Xác minh người dùng có thể sao chép và dán số điện thoại di động vào trường hay không.
 4. Xác minh trường số điện thoại di động chỉ chấp nhận giá trị số bằng cách nhập các bảng chữ cái.
 5. Xác minh trường số điện thoại di động chỉ chấp nhận giá trị số bằng cách nhập ký tự đặc biệt.
 6. Xác minh bằng cách nhập số ít hơn số di động thực.
 7. Xác minh bằng cách thêm nhiều chữ số hơn số điện thoại di động thực tế.
 8. Xác minh trường hợp chấp nhận (các) khoảng trắng giữa số điện thoại di động hoặc không theo yêu cầu.
 9. Xác minh thông báo lỗi hiển thị cho đầu vào trống (null).
 10. Xác minh bằng cách chỉ thêm các khoảng trắng.
 11. Xác minh số điện thoại di động có được lưu trong cơ sở dữ liệu hay không bằng cách nhấp vào nút Lưu hoặc Tiếp theo. (nút submit tuỳ hệ thống)
 12. Xác minh số điện thoại di động được lưu bằng cách nhấn nút enter sau khi thêm số điện thoại di động vào trường.
 13. Xác minh xem cờ quốc gia có được hiển thị với trường Số điện thoại di động hay không.
 14. Xác minh bằng mã quốc gia Cờ có hiển thị hay không với trường Số điện thoại di động.

 

Yeah sau này An sẽ cập nhật thêm trên chính post này dành cho test cases Email field và Mobile phone field thêm nhé. Hy vọng giúp ích cho các bạn tham khảo khi testing.

CHÚC CÁC BẠN LÀM VIỆC VUI KHOẺ 🙌

 • Anh Tester

  Đường dẫu khó chân vẫn cần bước đi
  Đời dẫu khổ tâm vẫn cần nghĩ thấu