Test Cases for Error Message

Anh Tester chia sẻ đến bạn các test cases cho việc kiểm thử thông báo lỗi trên website.

Error Message là Thông báo lỗi. Một thông báo lỗi là một thông điệp hiển thị cho người dùng trên một hệ thống hay ứng dụng khi một điều kiện bất ngờ xảy ra. Các thông báo lỗi được hiển thị để thông báo cũng như giúp đỡ cho người dùng để vượt qua cảnh báo quan trọng trong quá trình thao tác làm việc.

Các mẫu Error Message cơ bản:
Test Cases for Error Message | Anh Tester

 

✅ Test Cases for Error Message

 1. Kiểm tra chính tả của thông báo lỗi có đúng hay không.
 2. Xác minh ngữ pháp cho các thông báo lỗi là đúng.
 3. Xác minh thông báo lỗi cho đầu vào trống sẽ được hiển thị.
 4. Xác minh thông báo lỗi tải lên một tệp trống có được hiển thị hay không.
 5. Xác minh thông báo lỗi sẽ hiển thị cho các tệp không được hệ thống hỗ trợ.
 6. Kiểm tra một thông báo lỗi sẽ được hiển thị cho giới hạn trên/dưới/đặc biệt.
 7. Khi một thông báo lỗi được hiển thị cho đầu vào trống hoặc giới hạn sau nó, người dùng vẫn có thể nhấp và tương tác với phần mềm.
 8. Xác minh thông báo khi xác nhận đăng ký email/phone bị trùng hoặc bị khoá
 9. Xác minh thông báo lỗi sẽ được hiển thị trong trường hợp nếu người dùng thêm từ hoặc nội dung tối thiểu hơn giới hạn cho phép.
 10. Kiểm tra thông báo lỗi sẽ được hiển thị cho URL không hợp lệ.
 11. Thông báo lỗi sẽ được hiển thị khi một hình ảnh xác thực không hợp lệ.
 12. Xác minh và kiểm tra thông báo lỗi sẽ được hiển thị nếu hình ảnh xác thực không được tải lên (có thể bị ảnh hưởng do mạng)
 13. Kiểm tra xem có nên sử dụng cùng một định dạng để hiển thị tất cả các thông báo lỗi hay không. Nó có thể bao gồm chữ hoa, chữ thường hoặc chữ hoa đầu câu.
 14. Xác minh vị trí thông báo lỗi nên được căn chỉnh. (nên góc trên hoặc dưới phía bên PHẢI)
 15. Trang thông báo lỗi 500 sẽ được hiển thị cho người dùng. (khi do Server ảnh hưởng)
 16. Màu đỏ được sử dụng để hiển thị thông báo lỗi cho người dùng.
 17. Để cho biết thông tin hay một xác nhận nào đó (không phải lỗi) thì có thể sử dụng các màu xanh lam hoặc xanh lá cây.
 18. Xác minh khoảng thời gian cho thông báo lỗi được hiển thị.
 19. Thông báo lỗi nếu dạng Alert tự tắt mà hơi lâu thì có thể cho nút X vào để close trong thời gian đợi.
 20. Xác minh các Alert thông báo lỗi không được chồng lên nhau.

🔆 Các đặc điểm cho các thông báo lỗi hay và phù hợp bao gồm:

 • Thông báo lỗi phải ngắn gọn, dễ hiểu và được giải thích rõ ràng cho người dùng.
 • Thông báo lỗi phải hiển thị rõ ràng các hướng dẫn và không được mơ hồ.
 • Thông báo lỗi nên được viết một cách duyên dáng và không nên đọc nghe nặng cho người dùng.
 • Thông báo lỗi khác nhau giữa các trường thì chúng phải được căn chỉnh thích hợp cụ thể cho trường mà thông báo lỗi gặp phải.
 • Mô tả và hướng dẫn rõ ràng cho người dùng. Người dùng sẽ không cảm thấy bị bỡ ngỡ.

Yeah sau này An sẽ cập nhật thêm trên chính post này dành cho test cases Error Message thêm nhé. Hy vọng giúp ích cho các bạn tham khảo khi testing.

CHÚC CÁC BẠN LÀM VIỆC VUI KHOẺ 👋
 • Anh Tester

  Đường dẫu khó chân vẫn cần bước đi
  Đời dẫu khổ tâm vẫn cần nghĩ thấu