Test Cases for Forgot Password

Anh Tester chia sẻ đến bạn test cases cho việc Lấy lại Mật khẩu từ website (Forgot Password)

Test Cases for Forgot Password | Anh Tester


✅ TEST CASES FOR FORGOT PASSWORD

 1. Xác minh liên kết quên mật khẩu sẽ xuất hiện trên màn hình đăng nhập.
 2. Xác minh khi nhấp vào liên kết quên mật khẩu, trang quên mật khẩu sẽ mở ra.
 3. Xác minh trường email hoặc SĐT có trên trang quên mật khẩu để khôi phục mật khẩu.
 4. Xác minh là người dùng cập nhật mật khẩu thì người dùng nên đăng xuất khỏi tất cả trình duyệt và thiết bị.
 5. Xác minh cơ sở dữ liệu lưu trữ lại khi thực hiện quên mật khẩu.
 6. Xác minh xác thực email được thêm vào trường email.
 7. Xác minh nút Gửi/Submit sẽ xuất hiện trên trang.
 8. Xác minh toàn bộ nút có thể nhấp được không chỉ văn bản dạng nút.
 9. Xác minh liên kết được gửi đến người dùng sẽ hết hạn sau một thời gian nhất định.
 10. Xác minh liên kết mật khẩu đã gửi nên bị vô hiệu hóa khi nhấp nhiều lần vào liên kết hoặc theo đặc điểm kỹ thuật và yêu cầu từng hệ thống của bạn.
 11. Xác minh thông báo lỗi sẽ được hiển thị sau khi nhập email người dùng chưa đăng ký.
 12. Xác minh câu thông báo lỗi hiển thị cho việc chưa đăng ký phải có ý nghĩa.
 13. Xác minh thông báo xác nhận kiểm tra email của bạn để khôi phục mật khẩu sẽ được hiển thị sau khi nhấp vào nút xác nhận lấy lại mật khẩu.
 14. Xác minh rằng người dùng sẽ nhận được email sau khi nhập email hợp lệ khi quên mật khẩu.
 15. Xác minh email mà người dùng nhận được về việc quên mật khẩu sẽ được hiển thị trong hộp thư đến, không phải trong thư mục thư rác.
 16. Xác minh thông báo lỗi sẽ được hiển thị khi nhấp vào nút khôi phục mà không nhập email.
 17. Xác minh người dùng sẽ nhận được email quên mật khẩu từ email của hệ thống. Ví dụ: admin@anhtester.com
 18. Xác minh rằng tiêu đề hiển thị trong màn hình quên mật khẩu phải là "Quên mật khẩu".
 19. Xác minh thông báo lỗi sẽ được hiển thị khi nhập khoảng trắng vào trường password khi nhấp vào nút Gửi. (chổ này tuỳ hệ thống validate nhen)
 20. Xác minh tên chủ đề được hiển thị trong email quên mật khẩu phải là "Mật khẩu mới của bạn".
 21. Xác minh người dùng phải đăng nhập thành công bằng mật khẩu mới chứ không phải bằng mật khẩu cũ.
 22. Thông báo xác minh sẽ được hiển thị trên hồ sơ thay đổi mật khẩu của bạn trong trường hợp nếu mật khẩu tạm thời được gửi trong email.

Yeah sau này An sẽ cập nhật thêm trên chính post này dành cho test cases Forgot Password (lấy lại mật khẩu) này thêm nhé. Hy vọng giúp ích cho các bạn tham khảo khi testing.

CHÚC CÁC BẠN LÀM VIỆC VUI KHOẺ 🙌
 • Anh Tester

  Đường dẫu khó chân vẫn cần bước đi
  Đời dẫu khổ tâm vẫn cần nghĩ thấu