Test cases for Header and Footer

Anh Tester chia sẻ đến các bạn các trường hợp kiểm thử cho phần Header và Footer. Các bạn tham khảo nhé !!

1. Trường hợp kiểm thử cho phần tiêu đề (Header)


 1. Xác minh phần tiêu đề được thêm vào trang web.
 2. Xác minh phần tiêu đề được căn chỉnh đúng.
 3. Xác minh các biểu tượng được căn chỉnh với văn bản nếu được thêm vào tiêu đề.
 4. Xác minh các biểu tượng được thêm vào có liên quan đến văn bản liên kết.
 5. Xác minh xem văn bản liên kết có thể đọc được hay không.
 6. Xác minh logo của trang web được thêm vào tiêu đề có được căn chỉnh hay không.
 7. Xác minh cùng một tiêu đề được sử dụng trên toàn bộ trang web.
 8. Xác minh tiêu đề có dính trên toàn bộ trang hoặc cố định theo yêu cầu và thiết kế.
 9. Xác minh xem tất cả các liên kết có nên được mở trên tiêu đề hay không.
 10. Xác minh khi nhấp vào liên kết trên tiêu đề, trang chính xác sẽ được mở.
 11. Xác minh trang chủ nên được mở khi nhấp vào logo trên tất cả các trang.
 12. Xác minh trên chuột di chuột thay đổi màu sắc hoặc không cho liên kết được thêm vào menu tiêu đề.
 13. Xác minh rằng các liên kết tiêu đề đã chọn sẽ vẫn hoạt động để thông báo cho người dùng về màn hình / trang đã nhấp.
 14. Xác minh rằng thanh tìm kiếm có được thêm vào menu tiêu đề hay không.
 15. Xác minh phần tiêu đề và phần nội dung sẽ không giống nhau. Phần tiêu đề và phần body phải phân biệt.
 16. Xác minh màu biểu tượng cũng sẽ thay đổi khi di chuột vào tiêu đề nếu các biểu tượng được thêm vào.
 17. Xác minh các tùy chọn thả xuống được thêm vào tiêu đề hiển thị khi di chuột hoặc nhấp chuột.2. Trường hợp kiểm thử cho phần chân trang (Footer)

 

 1. Xác minh rằng phần chân trang được căn chỉnh ở cuối trang.
 2. Xác minh rằng không nên có thêm khoảng trắng ở cuối chân trang trên độ phân giải màn hình cao.
 3. Xác minh phần tử có được căn chỉnh ở phần chân trang hay không.
 4. Xác minh phần chân trang phải giống nhau cho tất cả các trang.
 5. Xác minh logo hiển thị ở chân trang (nếu có).
 6. Xác minh rằng logo được căn chỉnh ở chân trang (nếu có).
 7. Xác minh từ bất kỳ trang nào khi nhấp vào trang chủ logo sẽ được mở.
 8. Xác minh bằng cách nhấp vào các liên kết các trang sẽ được tải chính xác.
 9. Xác minh tất cả các liên kết xã hội với các biểu tượng được thêm vào chân trang.
 10. Xác minh không có lỗi chính tả nào đối với văn bản trên phần chân trang.
 11. Xác minh rằng phải có khoảng trống bằng nhau cho các phần tử liên kết, nút và liên kết xã hội từ trên xuống dưới ở phần chân trang.
 12. Xác minh rằng không tìm thấy liên kết bị hỏng nào trên chân trang.
 13. Xác minh xem đăng ký vào phần bản tin có hiển thị hay không.
 14. Xác minh xem trường đăng ký nhận bản tin có nút đăng ký có hiển thị hay không.
 15. Xác minh xác thực trên trường email để đăng ký nhận bản tin được thêm vào hay không.
 16. Xác minh thông báo lỗi hiển thị khi đầu vào email trống/null/error khi nhấp vào nút Đăng ký.
 17. Xác minh thông báo xác nhận sẽ được hiển thị nếu người dùng đăng ký thành công
 18. Xác minh các thay đổi của con trỏ chuột từ con trỏ sang bàn tay trên liên kết.
 19. Xác minh xem phần bản quyền có được thêm vào chân trang hay không.
 20. Xác minh rằng số năm chính xác đã được thêm vào phần chân trang hay không.
 21. Xác minh xem biểu tượng bản quyền có được thêm vào hay không trên phần chân trang.
 22. Xác minh kích thước của biểu tượng bản quyền

Trên là phần test cases cho Header và Footer mà Anh Tester muốn chia sẻ đến các bạn tham khảo. Các bạn hãy chỉnh sửa và bổ sung thêm bớt cho phù hợp với hệ thống của mình nhé !!
 • Anh Tester

  Đường dẫu khó chân vẫn cần bước đi
  Đời dẫu khổ tâm vẫn cần nghĩ thấu