Test Cases for OTP code verification

Anh Tester chia sẻ đến bạn các test cases cho việc kiểm thử xác thực mã OTP.

Test Cases for OTP code verification | Anh Tester

 

✅ Test Cases for OTP code verification

 1. Xác minh xem OTP có được tạo hợp lệ và chính xác hay không. (công ty quy định)
 2. Xác minh mã OTP có hiệu lực 1 lần hay không.
 3. Xác minh số lượng mã OTP được tạo không được nhiều hơn yêu cầu.
 4. Kiểm tra số lượng mã OTP tạo ra không được ít hơn yêu cầu.
 5. Kiểm tra xem mã OTP có được gửi tới người dùng thành công hay không trong thời gian quy định.
 6. Xác minh và xác nhận khoảng thời gian người dùng nhận được mã OTP được gửi qua email.
 7. Kiểm tra khoảng thời gian mà người dùng nhận được mã tạo OTP trên thiết bị di động.
 8. Xác minh mã OTP được ứng dụng lấy từ tin nhắn theo mặc định hoặc người dùng thêm thủ công. Nó phụ thuộc vào các yêu cầu.
 9. Xác minh bằng cách thêm ứng dụng OTP hợp lệ phải chấp nhận mã thành công.
 10. Xác nhận thông báo có hiển thị thông tin chính xác hay không trong trường hợp người dùng nhập mã OTP hợp lệ.
 11. Xác minh thông báo lỗi thích hợp sẽ được hiển thị trong trường hợp người dùng thêm mã OTP không hợp lệ.
 12. Xác thực mã OTP phải hết hạn sau thời gian cho phép của ứng dụng, phần mềm.
 13. Xác minh ứng dụng không được chấp nhận khi mã OTP hết hạn.
 14. Xác minh người dùng có thể yêu cầu mã OTP mới bằng cách nhấp vào liên kết hoặc nút để gửi lại mã.
 15. Xác minh lại yêu cầu khi bấm vào liên kết “Gửi lại mã OTP” có được gửi cho người dùng thành công hay không.
 16. Kiểm tra xem có nên khóa tạm thời người dùng hay không trong trường hợp người dùng yêu cầu mã OTP mới nhiều lần.
 17. Kiểm tra xem có đặt giới hạn cho mã OTP gửi lại nhiều lần hay không. (Ví dụ: cho phép tối đa 5 lần thử cho mỗi người dùng)
 18. Xác minh mã OTP có phân biệt chữ hoa chữ thường hay không.
 19. Xác minh mã OTP chỉ là số hoặc chữ số.

Yeah sau này An sẽ cập nhật thêm trên chính post này dành cho test cases xác thực mã OTP thêm nhé. Hy vọng giúp ích cho các bạn tham khảo khi testing.

CHÚC CÁC BẠN LÀM VIỆC VUI KHOẺ 👋
 • Anh Tester

  Đường dẫu khó chân vẫn cần bước đi
  Đời dẫu khổ tâm vẫn cần nghĩ thấu