Test Cases for Registration

Anh Tester chia sẻ đến bạn test cases cho việc thực hiện Đăng ký trên hệ thống website.

Test Cases for Registration | Anh Tester

✅ Test Cases for Registration

 1. Xác minh bằng cách không điền vào input và nhấp vào nút gửi/submit.
 2. Xác minh tất cả các trường liên quan đến đăng ký có trên mẫu đăng ký.
 3. Trường mật khẩu phải có xác thực tối thiểu từ 8 đến tối đa là 16 ký tự, phải chứa một ký tự đặc biệt, ít nhất một ký tự viết hoa và có một số. (tuỳ hệ thống nhen)
 4. Xác minh mật khẩu do người dùng thêm vào phải được bảo vệ, mã hóa và hiển thị bằng dấu hoa thị (******).
 5. Xác minh xem xác thực có được thêm vào cho mật khẩu hay không và xác nhận xem các mật khẩu có giống nhau hay không.
 6. Xác minh biểu tượng con mắt được thêm vào mật khẩu và xác nhận trường mật khẩu.
 7. Xác minh bằng cách nhấp vào biểu tượng con mắt, mật khẩu sẽ được hiển thị cho cả hai trường mật khẩu và xác nhận mật khẩu.
 8. Xác minh Captcha có được thêm vào biểu mẫu hay không. Captcha được thêm vào do bảo mật. Ẩn hoặc hiển thị có thể được thêm vào tùy theo nhu cầu.
 9. Xác minh ví dụ hoặc dữ liệu giả được hiển thị dưới dạng văn bản hiển thị trong các trường (thuộc tính placeholder trong HTML). Nó giúp người dùng đăng ký tài khoản của họ mà không bị bỡ ngỡ.
 10. Xác minh rằng thông tin do người dùng thêm vào không bị xóa khỏi các trường trong trường hợp không xác thực được. Có thể được thực hiện khi xác thực phía máy khách. (cũng tuỳ hệ thống hen)
 11. Xác minh việc xác nhận nên được thực hiện ở phía máy khách bất cứ khi nào có thể.
 12. Xác minh rằng xác thực được thêm vào trường email, chỉ những email hợp lệ mới được phép đăng ký thành công.
 13. Xác minh rằng người dùng thêm khoảng trống và nhấp vào nút đăng ký, hệ thống sẽ thông báo lỗi.
 14. Xác minh rằng người dùng có thể điều hướng hoặc truy cập các điều khiển khác nhau bằng cách nhấn phím “Tab” trên bàn phím. Nó sẽ di chuyển đến từng option trong form.
 15. Xác minh người dùng có thể đăng ký thành công bằng cách nhập thông tin đăng nhập hợp lệ.
 16. Xác minh rằng người dùng không được phép đăng ký tài khoản với cùng một email đã đăng ký bằng cách thêm dấu cộng, ví dụ: anhtester+1@gmail.com.
 17. Kiểm tra bằng cách thử đăng ký bằng một địa chỉ email đã được đăng ký.
 18. Xác minh liên kết xác minh email đã được gửi đến địa chỉ email của người dùng thành công.
 19. Xác minh rằng người dùng sẽ không thể truy cập ứng dụng, phần mềm hoặc các tính năng chuyên nghiệp cho đến khi người dùng xác minh email của họ bằng cách nhấp vào liên kết được gửi trong email.
 20. Xác minh rằng người dùng được thông báo để kiểm tra thư mục thư rác nếu không tìm thấy liên kết email nào trong hộp thư đến.
 21. Kiểm tra tùy chọn Gửi lại Liên kết Xác minh sẽ hiển thị nếu người dùng không nhận được liên kết trong email.
 22. Xác minh gửi lại liên kết email sẽ bị vô hiệu hóa nếu người dùng liên tục nhấp vào Liên kết gửi lại. Đặt giới hạn tối đa là 5 lần để gửi liên kết, sau đó buộc người dùng ngưng một thời gian.
 23. Nếu người dùng đăng ký bằng email và nền tảng xã hội và cả hai đều có cùng một email, thì phải coi đó là một email duy nhất chứ không phải hai tài khoản riêng biệt.
 24. Xác minh rằng các trường bắt buộc nếu không được điền thì nhấp vào nút Đăng ký sẽ dẫn đến thông báo lỗi xác thực. (HTML Validation hoặc Alert)
 25. Xác minh tất cả các lỗi chính tả trên trang Đăng ký.
 26. Xác minh người dùng chưa gửi mật khẩu mới thành công (chưa send thì refresh trang/mật khẩu mới không hợp lệ/mật khẩu mới và xác nhận mật khẩu mới không đồng nhất/mật khẩu mới giống mật khẩu hiện tại) thì vẫn đăng nhập đc bằng mật khẩu hiện tại thành công.

Yeah sau này An sẽ cập nhật thêm trên chính post này dành cho test case registration (đăng ký) này thêm nhé. Hy vọng giúp ích cho các bạn tham khảo khi testing.

CHÚC CÁC BẠN LÀM VIỆC VUI KHOẺ 🙌
 • Anh Tester

  Đường dẫu khó chân vẫn cần bước đi
  Đời dẫu khổ tâm vẫn cần nghĩ thấu