Test Cases for Upload File or Image

Anh Tester chia sẻ đến các bạn các Test Cases cho Upload File hoặc hình ảnh, các bạn tham khảo và chỉnh sửa để phù hợp với hệ thống của mình nhé !!

30 Test Cases for Upload File or Image

 

 1. Xác minh có nút hoặc liên kết tệp tải lên.
 2. Xác minh rằng nút hoặc liên kết tải lên có thể nhấp được không.
 3. Xác minh rằng toàn bộ nút bao gồm văn bản nút phải có thể nhấp được.
 4. Xác minh tải lên văn bản trên nút.
 5. Xác minh biểu tượng được thêm vào với nút tải lên có trong thiết kế và có được căn chỉnh hay không.
 6. Xác minh khi nhấp vào cửa sổ nút Tải lên sẽ được mở để chọn tệp.
 7. Xác minh nút hủy đang hoạt động. Khi nhấp vào cửa sổ nút hủy sẽ được đóng lại.
 8. Xác minh rằng người dùng có thể chọn và tải lên nhiều tệp nếu được yêu cầu.
 9. Xác minh rằng người dùng có thể tải lên nhiều tệp cùng một lúc.
 10. Xác minh thứ tự của tệp phải giống với các tệp được tải lên hoặc cả hai trường hợp lần lượt và nhiều tệp được tải lên.
 11. Xác minh thứ tạingười dùng chỉ có thể tải lên các tệp được phép mà thôi. Ví dụ: doc, Docx, pdf hoặc các tệp hình ảnh như jpg, png, v.v.
 12. Xác minh một thông báo lỗi thích hợp sẽ được hiển thị trong trường hợp người dùng cố gắng tải lên các tập tin không được phépd. Loại tập tin không được phép.
 13. Xác minh thông báo lỗi sẽ được hiển thị trong trường hợp người dùng cố gắng tải lên tệp nhiều hơn giới hạn cho phép.
 14. Xác minh về việc tải lên trình tải tệp sẽ được hiển thị.
 15. Xác minh rằng cần có một số dấu hiệu trên tệp tải lên.
 16. Xác minh khi tải lên một cửa sổ bật lên mật khẩu tệp bị khóa sẽ được hiển thị.
 17. Xác minh rằng tệp sẽ được tải lên nếu người dùng thêm mật khẩu chính xác cho tệp bị khóa .
 18. Xác minh một thông báo lỗi thích hợp sẽ được hiển thị trong trường hợp nếu mật khẩu được thêm vào cho tệp được bảo vệ hoặc bị khóa không chính xác.
 19. Xác minh rằng phải có một dấu hiệu về việc tải tệp lên.
 20. Xác minh rằng tên tệp phải giống nhau và được hiển thị sau khi tải tệp lên .
 21. Xác minh rằng phần mở rộng tệp đã tải lên sẽ được hiển thị cùng với tên tệp.
 22. Xác minh rằng kích thước tệp sẽ được hiển thị dưới tên tệp.
 23. Xác minh thông báo lỗi hiển thị nếu kích thước tệp lớn hơn kích thước được phép.
 24. Xác minh thông báo lỗi nếu tệp trống và không có nội dung.
 25. Xác minh hành vi của ứng dụng bằng cách tải lên một tệp tin lớn.
 26. Xác minh ... dấu 3 chấm nên được hiển thị trong trường hợp tên tệp quá dài và làm xáo trộn thiết kế.
 27. Xác minh chức năng tải lên đang hoạt động và hoạt động bằng cách tải tệp lên.
 28. Chức năng kéo và thả sẽ hoạt động bình thường cho các loại tệp được phép.
 29. Xác minh trên các tập tin kéo thả, các tập tin không nên mở nó ngay trên trình duyệt.
 30. Xác minh các loại tập tin không được kéo thả và không tải lên.

Hehe trên là 30 cases An note cho các bạn tham khảo. Có gì ai nghĩ ra case nào thêm thì bổ sung hoặc chỉnh sửa cho phù hợp với hệ thống của công ty mình nhé !!
 • Anh Tester

  Đường dẫu khó chân vẫn cần bước đi
  Đời dẫu khổ tâm vẫn cần nghĩ thấu