Test Cases for URL

Anh Tester chia sẻ đến bạn các test cases cho việc kiểm thử URL trên website.

Test Cases for URL | Anh Tester


✅ Test Cases for URL

 1. Xác minh bằng cách nhấp vào trường URL đầu vào mà người dùng có thể truy cập vào trường này.
 2. Xác minh người dùng có thể nhập URL vào trường này.
 3. Xác minh người dùng có thể dán URL bằng bàn phím vào trường URL.
 4. Kiểm tra bằng cách dán URL vào trường với sự trợ giúp của chuột. Có thể nhấp chuột phải và dán văn bản với tùy chọn dán.
 5. Dán URL và nhấn phím enter trên bàn phím, quá trình tạo kết quả sẽ được bắt đầu.
 6. Kiểm tra bằng cách thêm một URL hợp lệ với https://. ví dụ: https://anhtester.com
 7. Kiểm tra bằng cách thêm một URL hợp lệ với http://. (vấn đề chuyển hướng là do server của domain)
 8. Xác minh bằng cách thêm tất cả các tiện ích mở rộng như .in, .be, .xyz, .top, v.v.
 9. Kiểm tra bằng cách thêm khoảng trắng vào đầu URL.
 10. Kiểm tra bằng cách thêm khoảng trắng vào cuối URL. Thì Khoảng cách đó nên được tự cắt bớt.
 11. Kiểm tra bằng cách chỉ thêm tên miền không có http hoặc https://
 12. Kiểm tra bằng cách không nhập URL vào trường và xác nhận. Một thông báo lỗi thích hợp sẽ được hiển thị. Không tìm thấy URL nào!
 13. Xác minh bằng cách thêm địa chỉ IP của trang web và xác nhận.
 14. Kiểm tra bằng cách thêm một URL hợp lệ không có phần mở rộng.
 15. Kiểm tra bằng cách chỉ thêm tên của trang web mà không thêm dấu chấm vào trường URL.
 16. Kiểm tra bằng cách chỉ thêm phần mở rộng. https://www.com
 17. Kiểm tra bằng cách thêm các URL có độ dài tối đa. ví dụ: https://anhtester.com/blog/tai-lieu-hoc-sql-cho-tester-b513.html
 18. Kiểm tra bằng cách thêm các URL có độ dài tối thiểu. ví dụ: https://anhtester.com
 19. Xác minh hành vi của ứng dụng bằng cách nhập URL được mã hóa.
 20. Xác minh URL chứa Tham số.
 21. Xác minh bằng cách thêm và xóa dấu gạch chéo /.
 22. Xác minh một URL chứa bất kỳ ký tự đặc biệt nào. ví dụ #, @, $
 23. Xác minh URL chứa văn bản neo. (anchor) ví dụ: https://anhtester.com/blog/selenium-java/selenium-java-bai-31-cai-dat-va-su-dung-extent-report-allure-report#h_507318018231640048538597
 24. Xác minh khi nhấp vào xác nhận, có hiển thị thông báo lỗi cho việc nhập trống hay không.
 25. Xác minh khi nhấp vào xác nhận, có hiển thị thông báo lỗi cho việc thêm dấu cách vào trường URL hay không.

Yeah sau này An sẽ cập nhật thêm trên chính post này dành cho test cases for URL thêm nhé. Hy vọng giúp ích cho các bạn tham khảo khi testing.

CHÚC CÁC BẠN LÀM VIỆC VUI KHOẺ 👋
 • Anh Tester

  Đường dẫu khó chân vẫn cần bước đi
  Đời dẫu khổ tâm vẫn cần nghĩ thấu