NỘI DUNG BÀI HỌC

Bài 1 - Excel - Phần 1 - Hàm lấy thời gian Day, Month, Year, Today, Hour, Minute
 


Học các hàm: Day, Month, Year, Today, Hour, Minute
- Dành thời gian ra 1 tiếng để coi học và làm theo
- Thao tác với 2 đề luyện tập 1, 2
 

Teacher

Teacher

Anh Tester

Software Tester

Đường dẫu khó chân vẫn cần bước đi
Đời dẫu khổ tâm vẫn cần nghĩ thấu

Cộng đồng Automation Testing Việt Nam:


🌱 Zalo
Automation Testing:   https://zalo.me/g/lsxswc560
🌱 Facebook Group: Cộng đồng Automation Testing Việt Nam (Website, Desktop, Mobile)
🌱 Facebook Fanpage: Cộng đồng Automation Testing Việt Nam - Selenium

Chia sẻ khóa học lên trang

Bạn có thể đăng khóa học của chính bạn lên trang Anh Tester để kiếm tiền

Danh sách bài học