NỘI DUNG BÀI HỌC

Học các hàm tra bảng: Vlookup, Hlookup
 


Học các hàm tra bảng: Vlookup, Hlookup
- Dành ra 3 tiếng đồng hồ để thao tác coi video học và làm bài mẫu Rèn luyện 1
- Làm thêm các câu Tên hàng, Tên sản phẩm, Tên máy, Tên xe...và các câu trước đó của phần 1, 2 với 2 đề Demo1, Demo2 trong mục sau:


 

Teacher

Teacher

Anh Tester

Software Tester

Đường dẫu khó chân vẫn cần bước đi
Đời dẫu khổ tâm vẫn cần nghĩ thấu

Cộng đồng Automation Testing Việt Nam:


🌱 Zalo
Automation Testing:   https://zalo.me/g/lsxswc560
🌱 Facebook Group: Cộng đồng Automation Testing Việt Nam (Website, Desktop, Mobile)
🌱 Facebook Fanpage: Cộng đồng Automation Testing Việt Nam - Selenium

Chia sẻ khóa học lên trang

Bạn có thể đăng khóa học của chính bạn lên trang Anh Tester để kiếm tiền

Danh sách bài học