NỘI DUNG BÀI HỌC

Học các thao tác: định dạng tab, tạo header, footer, số trang, tạo danh mục menu bulllet and numbering.
 


Học các thao tác: định dạng tab, tạo header, footer, số trang, tạo danh mục menu bulllet and numbering.
- Dành thời gian ra 3 tiếng để coi học và làm theo
- Thao tác với 2 đề trong mục Word đi dạy: Định dạng Tab (2 bài), Chia cột (bài 2)

 

Teacher

Teacher

Anh Tester

Software Quality Engineer

Đường dẫu khó chân vẫn cần bước đi
Đời dẫu khổ tâm vẫn cần nghĩ thấu

Cộng đồng Automation Testing Việt Nam:

🌱 Telegram Automation Testing:   Cộng đồng Automation Testing
🌱 
Facebook Group Automation: Cộng đồng Automation Testing Việt Nam
🌱 
Facebook Fanpage: Cộng đồng Automation Testing Việt Nam - Selenium
🌱 Telegram
Manual Testing:   Cộng đồng Manual Testing
🌱 
Facebook Group Manual: Cộng đồng Manual Testing Việt Nam

Chia sẻ khóa học lên trang

Bạn có thể đăng khóa học của chính bạn lên trang Anh Tester để kiếm tiền

Danh sách bài học