NỘI DUNG BÀI HỌC

Tin học ứng dụng VTA Bài 5 - Excel - Học các thao tác Tô màu, Sắp xếp, Thống kê
 


Học các thao tác: Tô màu, Sắp xếp
Học các hàm: SUMIF
- Dành ra 2 giờ để coi kỹ video và làm theo với đề mẫu
- Làm 2 bài tập tháng 3: đề 3.1 và 3.2
 

Teacher

Teacher

Anh Tester

Software Tester

Đường dẫu khó chân vẫn cần bước đi
Đời dẫu khổ tâm vẫn cần nghĩ thấu

Cộng đồng Automation Testing Việt Nam:


🌱 Zalo
Automation Testing:   https://zalo.me/g/lsxswc560
🌱 Facebook Group: Cộng đồng Automation Testing Việt Nam (Website, Desktop, Mobile)
🌱 Facebook Fanpage: Cộng đồng Automation Testing Việt Nam - Selenium

Chia sẻ khóa học lên trang

Bạn có thể đăng khóa học của chính bạn lên trang Anh Tester để kiếm tiền

Danh sách bài học