Bạn sẽ học được gì ?

 • Học được kiến thức về cơ bản về Window

 • Học Word các dạng cơ bản: định dạng Tab, WordArt, Dropcap, chia cột nội dung, chèn bảng, chèn hình...

 • Học Excel 4 phần đầy đủ công thức và nội dung để làm hết đề thi 10 câu của trường

 • Học PowerPoint các tính năng chính sát đề thi: hiệu ứng chuyển động slide và đối tượng, Slide master, chèn liên kết, tạo Trigger, tạo biểu đồ, và các tính năng cơ bản trình bày nội dung các slide.

Yêu cầu

  • Máy tính cá nhân
  • Có hiểu biết sơ về máy tính biết tắt mở click chuột.
  • Đã cài phần mềm Skype vào máy
  • Đã cài phần mềm Zalo PC vào máy
  • Đã cài phần mềm Teamviewer vào máy

   

Nội dung khóa học

Khóa học Online Tin học ứng dụng dành cho sinh viên thi tại trường Đại học Đồng Tháp - Võ Thái An

 
...
 

Danh sách bài học

Số bài học: 12 lectures Tổng thời lượng: 30 Hours

Thông tin Giảng viên

Anh Tester

Software Quality Engineer

Đường dẫu khó chân vẫn cần bước đi
Đời dẫu khổ tâm vẫn cần nghĩ thấu