NỘI DUNG BÀI HỌC

Học các thao tác: Chia cột nội dung, chèn chữ WordArt, chèn chữ Dropcap
 


Học các thao tác: Chia cột nội dung, chèn chữ WordArt, chèn chữ Dropcap
- Dành thời gian 2 tiếng để học đánh máy và thao tác với video bài học
- Về nhà học làm theo đề: Hình Word trong thư mục sau


 

Teacher

Teacher

Anh Tester

Tester

Đường dẫu khó chân vẫn cần bước đi
Đời dẫu khổ tâm vẫn cần nghĩ thấu

Cộng đồng Automation Testing Việt Nam:


🌱 Zalo
Automation Testing:   https://zalo.me/g/lsxswc560
🌱 Facebook Group: Cộng đồng Automation Testing Việt Nam (Website, Desktop, Mobile)
🌱 Facebook Fanpage: Cộng đồng Automation Testing Việt Nam - Selenium

Chia sẻ khóa học lên trang

Bạn có thể đăng khóa học của chính bạn lên trang Anh Tester để kiếm tiền

Dan sách bài học