NỘI DUNG BÀI HỌC

Học các hàm điều kiện: IF, AND, OR
 


Học các hàm điều kiện: IF, AND, OR
- Xem kỹ video làm theo trên tài liệu ở nhà
- Làm 4 Đề: Demo1, Demo2 và Đề soạn 1, 2


 

Teacher

Teacher

Anh Tester

Software Tester

Đường dẫu khó chân vẫn cần bước đi
Đời dẫu khổ tâm vẫn cần nghĩ thấu

Cộng đồng Automation Testing Việt Nam:


🌱 Zalo
Automation Testing:   https://zalo.me/g/lsxswc560
🌱 Facebook Group: Cộng đồng Automation Testing Việt Nam (Website, Desktop, Mobile)
🌱 Facebook Fanpage: Cộng đồng Automation Testing Việt Nam - Selenium

Chia sẻ khóa học lên trang

Bạn có thể đăng khóa học của chính bạn lên trang Anh Tester để kiếm tiền

Danh sách bài học