NỘI DUNG BÀI HỌC

Trong bài này Anh Tester sẽ hướng dẫn các bạn cách để định vị một Element trên website hay Object trong Katalon Studio, rất đơn giản và nhanh chóng với công cụ Spy.

1. Định vị và kiểm tra đối tượng bằng Object Spy

Xác định đối tượng:

Đầu tiên, các bạn mở Katalon Studio lên và thao tác tuần tự theo các bước như sau:

Bước 1: Nhấn vào biểu tượng “Spy Web

[Katalon] Bài 3: Sử dụng Spy Tool xác định Locators trong Katalon Studio | Anh Tester

Bước 2: Một cửa sổ Object Spy sẽ được mở ra như hình bên dưới.

[Katalon] Bài 3: Sử dụng Spy Tool xác định Locators trong Katalon Studio | Anh Tester

Bước 3: Ở phần URL, các bạn nhập vào địa chỉ ứng dụng cần kiểm thử https://rise.fairsketch.com/signin sau đó bấm nút mũi tên xổ xuống như hình dưới

[Katalon] Bài 3: Sử dụng Spy Tool xác định Locators trong Katalon Studio | Anh Tester


Katalon Studio hỗ trợ người dùng 2 tùy chọn để mở trình duyệt web từ Spy Object. Trong trường hợp bạn muốn mở trang web ở một cửa sổ mới, bạn chọn trình duyệt ở phần New Browsers.

Trong trường hợp bạn muốn mở trang web ngay tại cửa sổ trình duyệt web bạn đang sử dụng thì nhấn chọn Chrome hoặc Firefox trong phần Active Browsers.

Trong phần hướng dẫn này, mình chọn Chrome trong phần New Browsers

[Katalon] Bài 3: Sử dụng Spy Tool xác định Locators trong Katalon Studio | Anh Tester


Bước 4
: Trang web được mở lên bởi Chrome trong một cửa sổ mới

[Katalon] Bài 3: Sử dụng Spy Tool xác định Locators trong Katalon Studio | Anh Tester


Bước 5
: Để định vị đối tượng, ta di chuyển chuột lên đối tượng đó. Nó sẽ hiện khung viền đỏ để nhận diện và để lấy nó chúng ta bấm đồng thời phím tắt như sau:

  • Trên Windows: [ Alt + ` ]
  • Trên Macbook: [ Option + ~ ]


Hiện tại An lấy EmailPassword và kết quả sẽ lưu đối tượng cần lấy phía bên màn hình Object Spy của Katalon Studio

[Katalon] Bài 3: Sử dụng Spy Tool xác định Locators trong Katalon Studio | Anh Tester


Khi bạn nhấn vào đối tượng “Email” vừa tìm được, toàn bộ thông tin của đối tượng “Email” của nút sẽ được hiển thị trong phần OBJECT PROPERTIES như hình bên dưới, với phương thức lựa chọn mặc định là XPath:

[Katalon] Bài 3: Sử dụng Spy Tool xác định Locators trong Katalon Studio | Anh Tester

Hoặc các bạn có thể chọn Attributes để xem thông tin của đối tượng Email hoặc Password theo thuộc tính của element

[Katalon] Bài 3: Sử dụng Spy Tool xác định Locators trong Katalon Studio | Anh Tester


2. Kiểm tra đối tượng được định vị


Để kiểm tra ngược lại giá trị “Email” có đúng là của input Email hay không? Các bạn hãy thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Tại cửa sổ Object Spy các bạn nhấn vào nút Verify and Highlight ở phía dưới cùng của màn hình.

[Katalon] Bài 3: Sử dụng Spy Tool xác định Locators trong Katalon Studio | Anh Tester


Bước 2
: Ngay lập tức ô input Email ở phía bên trình duyệt Chrome sẽ được highlight trong khung đỏ.

 

3. Lưu đối tượng vào Object Repository để sử dụng


Mục đích của việc lưu đối tượng là nhằm có thể sử dụng ở các test case khác khi cần, tăng khả năng tái sử dụng và bảo trì của một object.

Bước 1: Để lưu đối tượng, từ cửa sổ Object Spy các bạn bấm vào nút Save

[Katalon] Bài 3: Sử dụng Spy Tool xác định Locators trong Katalon Studio | Anh Tester

Bước 2: Từ cửa sổ “Add Element to Object Repository” được hiển thị, các bạn chọn nơi lưu các objects. Có thể chọn mặc định là Object Repository hoặc tạo một thư mục riêng bằng cách chọn New Folder

Tiếp theo đó, nhấn chọn nút OK bên dưới để hoàn thành việc lưu đối tượng.

[Katalon] Bài 3: Sử dụng Spy Tool xác định Locators trong Katalon Studio | Anh Tester

Khi bạn Ok xong thì nó lưu vài cột bên trái phần Object Repository. Nhấn nút X để đóng form Spy kia đi.

[Katalon] Bài 3: Sử dụng Spy Tool xác định Locators trong Katalon Studio | Anh Tester


* Giải thích thêm về cách định vị và lưu đối tượng (Object) trong Katalon Studio

Katalon Studio có cơ chế lưu đối tượng theo từng trang, hay nói cách khác tất cả các đối tượng trong một trang sẽ được lưu riêng biệt để dễ dàng bảo trì và tìm kiếm sau này.

Các bạn hãy xem 2 ví dụ dưới đây để có thể hiểu rõ hơn.

Ví dụ 1: Mình vào trang Sign in và định vị tất cả các đối tượng trong trang này. Kết quả là các đối tượng được lưu vào 1 trang và trang đó có tên là Page Project Manager như hình bên dưới.
(Tên của trang trong Object Spy được lấy từ thẻ <title> trong phần header của trang web)

Ví dụ 2
: Từ trang Sign in, mình bấm vào đường dẫn Sign Up để chuyển sang trang Create an account. Tương tự như ở ví dụ 1, mình định vị một số đối tượng ở trang này và kết quả là như hình bên dưới.

[Katalon] Bài 3: Sử dụng Spy Tool xác định Locators trong Katalon Studio | Anh Tester

Lúc này chúng ta sang trang Sign Up thì mình nhấn New Page trên form Spy để tạo thêm trang mới lưu object dễ nhìn và quản lý.

[Katalon] Bài 3: Sử dụng Spy Tool xác định Locators trong Katalon Studio | Anh Tester

Qua ví dụ trên, chúng ta có thể thấy ứng với mỗi trang khác nhau, Object Spy sẽ tạo ra 1 thư mục riêng biệt để lưu tất cả các đối tượng hiển thị của trang đó.

Bước 3: Đối tượng đã được lưu vào Object Repository thành công.

[Katalon] Bài 3: Sử dụng Spy Tool xác định Locators trong Katalon Studio | Anh Tester

Trước khi Save các bạn đặt tên các Object và Page lại cho gọn và đúng chuẩn nó sẽ đẹp và dễ quản lý hơn.


[Katalon] Bài 3: Sử dụng Spy Tool xác định Locators trong Katalon Studio | Anh Tester

Bạn có thể kéo thả các object này vào test case để sử dụng trong phần sau Record Test Cases với Record Web.

Teacher

Teacher

Anh Tester

Software Quality Engineer

Đường dẫu khó chân vẫn cần bước đi
Đời dẫu khổ tâm vẫn cần nghĩ thấu

Cộng đồng Automation Testing Việt Nam:

🌱 Telegram Automation Testing:   Cộng đồng Automation Testing
🌱 
Facebook Group Automation: Cộng đồng Automation Testing Việt Nam
🌱 
Facebook Fanpage: Cộng đồng Automation Testing Việt Nam - Selenium
🌱 Telegram
Manual Testing:   Cộng đồng Manual Testing
🌱 
Facebook Group Manual: Cộng đồng Manual Testing Việt Nam

Chia sẻ khóa học lên trang

Bạn có thể đăng khóa học của chính bạn lên trang Anh Tester để kiếm tiền

Danh sách bài học