[Selenium C#] [Bài 1] - Hướng dẫn cài đặt và ví dụ về NUnit

Trong bài hướng dẫn này, chúng ta sẽ thảo luận về cách cài đặt cũng như cách sử dụng Selenium trong C# cùng với môi trường thực thi Visual Studio IDE. NUnit là Framework được hỗ trợ bởi Visual Studio và Selenium WebDriver.

Tổng quan về Selenium

Selenium là một công cụ kiểm tra tự động hóa website mã nguồn mở hỗ trợ nhiều trình duyệt và nhiều hệ điều hành. Nó cho phép người kiểm tra sử dụng nhiều ngôn ngữ lập trình như Java, C #, Python, .Net, Ruby, PHP và Perl để viết mã các bài kiểm tra tự động.
Các bạn có thể vào bài viết trước để hiểu hơn về Selenium.

Tổng quan về C#

C# là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng có nguồn gốc từ C++ và Java. C# cho phép các nhà phát triển xây dựng ứng dụng bằng Visual Studio trên nền tảng .Net. Sau đây là các tính năng chính của C#.

 1. Nó là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng
 2. Nó hỗ trợ phát triển bảng điều khiển, cửa sổ và các ứng dụng dựa trên web
 3. Nó cung cấp các tính năng như Đóng gói, Kế thừa và Đa hình.

Nội dung giới thiệu đến các bạn
 • Cú pháp cơ bản của C#
 • Thiết lập Visual Studio với Selenium WebDriver
 • Tạo một dự án mới trong Visual Studio
 • Thiết lập Visual Studio với Selenium WebDriver
 • NUnit Framework: Tổng quan
 • Các bước cài đặt NUnit Framework
 • Các bước tải xuống Bộ điều hợp thử nghiệm NUnit (Adapter)
 • Selenium và NUnit Framefork
 • Các bước để tạo một lớp NUnit Test trong Selenium
 • Các lệnh WebDriver trong C#
 • Lệnh trình duyệt
 • Lệnh WebElement
 • Các lệnh Dropdown trong C#
Chạy code đầu tiên:
 • Ví dụ 1: Nhấp vào liên kết bằng XPATH Locator
 • Ví dụ 2: Nhập dữ liệu vào TextBox và nhấp vào nút bằng cách sử dụng bộ định vị XPATH
 • Ví dụ 3: Chọn một giá trị trong menu thả xuống (dropdown)

Cú pháp cơ bản của C#

Một chương trình trong C# cần phải chứa các phần sau

 1. Khai báo không gian tên
 2. Các lớp học
 3. Thuộc tính và phương thức lớp
 4. Phương pháp chính
 5. Câu lệnh chương trình

Ví dụ:

Dưới đây là chương trình C# mẫu để in văn bản "Hello Automation Testing Team !!!" trên bảng điều khiển hệ thống.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace SeleniumCSharp
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Hello Automation Testing Team !!!");
    }
  }
}

Giải thích xíu:

 • Không gian tên trong C# là một tập hợp nhiều lớp. Mỗi vùng tên phải được khai báo bằng từ khóa 'using'.
 • Câu lệnh đầu tiên của mã bao gồm không gian tên 'Hệ thống' vào chương trình của chúng tôi. Không gian tên hệ thống xác định các lớp và sự kiện cơ bản được sử dụng trong C#. Không gian tên được sử dụng phụ thuộc vào yêu cầu của chương trình.
 • Câu lệnh thứ hai là khai báo không gian tên "SeleniumCSharp" cho lớp "Program" . Một tệp C# có thể chứa nhiều lớp trong cùng một không gian tên.
 • Câu lệnh thứ ba bao gồm khai báo lớp. Một lớp có thể chứa nhiều thuộc tính và nhiều phương thức.
 • Câu lệnh thứ tư bao gồm phần khai báo của phương thức Main. Phương thức chính là điểm thực thi của mỗi lớp.
 • Câu lệnh cuối cùng là cú pháp C# được sử dụng để in một câu lệnh ra bảng điều khiển. WriteLine là một phương thức của lớp "Console".


Thiết lập Visual Studio với Selenium WebDriver

Visual Studio là một Môi trường phát triển tích hợp (IDE) được các nhà phát triển sử dụng để xây dựng các ứng dụng trên nhiều nền tảng như Windows, Android, iOS và các ứng dụng dựa trên đám mây.

Bước 1) Điều hướng đến URL https://my.visualstudio.com/Downloads?q=visual%20studio%202017 và Đăng nhập nếu Microsoft yêu cầu. Xong nhấp vào nút 'Download' được hiển thị như hình.
Các bạn tải bản Community hoặc Professional 2017 nhen chơi cho máu lửa =))

Selenium C# - VTA Courses

Bước 2) Mở exe đã tải xuống. Nhấp vào 'Yes' nếu được yêu cầu Quyền quản trị.

Selenium C# - VTA Courses

Bước 3) Cửa sổ bật lên bên dưới sẽ xuất hiện. Nhấp vào nút 'Continue'.

Selenium C# - VTA Courses

Các tệp sẽ được tải xuống như hiển thị trong cửa sổ bật lên bên dưới.

Selenium C# - VTA Courses

Bước 4) Trong màn hình tiếp theo,

Chọn các hộp kiểm cho:

 • Phát triển nền tảng Windows chung
 • Phát triển máy tính để bàn net

Nhấp vào 'Install'


Selenium C# - VTA Courses

Chờ cài đặt từng thành phần hoàn tất. Các tệp có kích thước 16GB và sẽ mất thời gian.

Selenium C# - VTA Courses

Bước 5) Cửa sổ bật lên bên dưới sẽ được hiển thị. Nhấp vào nút 'Restart'.

Selenium C# - VTA Courses

Bước 6) Sau khi máy được khởi động lại, hãy tìm kiếm "Visual Studio 2017" trên menu bắt đầu và nhấp vào kết quả tìm kiếm. Cửa sổ bật lên sau sẽ xuất hiện. Nhấp vào liên kết "Not now, mustbe after" nếu bạn chưa có tài khoản hiện tại.

Selenium C# - VTA Courses

Bước 7) Trong màn hình tiếp theo,

 • Chọn chủ đề màu sắc theo ý thích của bạn
 • Nhấp vào nút "Start Visual Studio"

Selenium C# - VTA Courses

Bước 8) Màn hình Visual Studio 'Get Started' sẽ xuất hiện.

Selenium C# - VTA Courses


Tạo một dự án mới trong Visual Studio:

Bước 1) Trong Menu File, Bấm New > Project...

Selenium C# - VTA Courses

Bước 2) Trong màn hình tiếp theo,

 1. Chọn tùy chọn 'Visual C#'
 2. Nhấp vào Console App (.Net Framework)
 3. Nhập tên là "VTACourses" hay cái gì cũng được nhe laughing
 4. Bấm OK

Selenium C# - VTA Courses

Bước 3) Màn hình bên dưới sẽ được hiển thị sau khi dự án được tạo thành công.

Selenium C# - VTA Courses

Thiết lập Visual Studio với Selenium WebDriver:

Bước 1) Điều hướng đến Tools -> NuGet Package Manager -> Manage NuGet Packages for Solution

Selenium C# - VTA Courses

Bước 2) Trong màn hình tiếp theo

 1. Tìm kiếm Selenium trên màn hình kết quả
 2. Chọn kết quả tìm kiếm đầu tiên
 3. Đánh dấu vào hộp kiểm dự án. Chọn version mới nhất luôn chơi cho máu :)
 4. Nhấp vào 'Install'

Selenium C# - VTA Courses

Bước 3) Nhấp vào nút 'OK' trong màn hình bật lên

Selenium C#

Bước 4) Thông báo dưới đây sẽ được hiển thị khi gói được cài đặt thành công.

Selenium C#


NUnit Framework: Tổng quan

NUnit là Testing Framework được hỗ trợ bởi Visual Studio và Selenium WebDriver. NUnit là khung Unit Testing được sử dụng rộng rãi nhất cho các ứng dụng .Net. NUnit trình bày kết quả thử nghiệm ở định dạng có thể đọc được và cho phép người thử nghiệm gỡ lỗi các thử nghiệm tự động.

Chúng ta cần cài đặt NUnit FrameworkNUnit Test Adapter vào Visual Studio để sử dụng nó.


Các bước cài đặt NUnit Framework:

1. Điều hướng đến Tools -> NuGet Package Manager -> Manage NuGet Packages for Solution...

Selenium C# - VTA Courses

Bước 2) Trong cửa sổ tiếp theo

 1. Tìm kiếm NUnit
 2. Chọn kết quả tìm kiếm
 3. Chọn Project. Click Version chọn mới nhất nhen wink
 4. Nhấp vào "Install"

Selenium C# - VTA Courses

Bước 3) Cửa sổ bật lên bên dưới sẽ xuất hiện. Nhấp vào nút 'Ok'.

Bước 4) Thông báo Success dưới Output xuất hiện khi quá trình cài đặt hoàn tất.

 

Các bước tải xuống Bộ điều hợp thử nghiệm NUnit (Nunit Test Adapter)

Xin lưu ý rằng các bước dưới đây chỉ hoạt động đối với máy 32 bit. Đối với máy 64-bit, bạn cần tải xuống 'Bộ điều hợp thử nghiệm NUnit3' bằng cách làm theo quy trình tương tự như được đề cập bên dưới.

Bước 1) Điều hướng đến Tools ->NuGet Package Manager -> Manage NuGet Packages for Solution. Trong màn hình đó,

 1. Tìm kiếm NUnitTestAdapter
 2. Nhấp vào Kết quả Tìm kiếm
 3. Chọn Project. Click chọn Version mới nhất
 4. Nhấp vào "Install"

Selenium C# - VTA Courses

Bước 2) Nhấp vào OK trên cửa sổ bật lên xác nhận.

Selenium C# - VTA Courses

Như vậy là đã xong bước cấu hình Selenium và NUnit Framework cho Project của chúng ta.


Selenium và NUnit Framework

Tích hợp selen với khung NUnit cho phép người thử nghiệm phân biệt giữa các lớp thử nghiệm khác nhau. NUnit cũng cho phép người thử nghiệm sử dụng các chú thích như SetUp, Test và TearDown để thực hiện các hành động trước và sau khi chạy thử nghiệm.

Khung NUnit có thể được tích hợp với Selenium bằng cách tạo một lớp thử nghiệm NUnit và chạy lớp thử nghiệm bằng khung NUnit.

Dưới đây là các bước cần thiết để tạo và chạy một lớp thử nghiệm bằng NUnit framework.

Các bước để tạo một lớp NUnit Test trong Selenium:

Bước 1) Trong Trình khám phá Solution, Nhấp chuột phải vào tên Project > Add > Class

Selenium C# - VTA Courses

Bước 2) Cửa sổ tạo Class sẽ xuất hiện.

 1. Cung cấp tên cho Class
 2. Bấm vào nút "Add"

Selenium C# - VTA Courses

Màn hình dưới đây sẽ xuất hiện.

Selenium C# - VTA Courses

Bước 3) Thêm mã sau vào Class đã tạo.

Dán thử đoạn code chạy coi nào. Lẹ nào lẹ nào

using NUnit.Framework;
using OpenQA.Selenium;
using OpenQA.Selenium.Chrome;
using OpenQA.Selenium.Firefox;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace VTACourses
{
  class SeleniumDemo
  {
    IWebDriver driver;

    [SetUp]
    public void startBrowser()
    {
      driver = new ChromeDriver("D:\\TESTER\\Automation Testing\\Project");
      driver.Manage().Window.Maximize();
    }

    [Test]
    public void Demo1()
    {
      driver.Url = "https://testing.devforum.info/";
      
      IWebElement element = driver.FindElement(By.XPath("//a[normalize-space()='Add/Remove Elements']"));
      element.Click();

      IWebElement button = driver.FindElement(By.XPath("//button[normalize-space()='Add Element']"));
      button.Click();

    }

    
    [TearDown]
    public void closeBrowser()
    {
      driver.Close();
    }
  }
}

Xin lưu ý rằng bạn cần chỉ định vị trí của tệp 'chromdriver.exe' trong quá trình khởi tạo trình điều khiển Chrome.
- Download version bằng với Version của Chrome đang dùng
- http://chromedriver.storage.googleapis.com/index.html

Bước 4)
Nhấp vào 'Build' -> 'Build Solution'

Class Library

LƯU Ý: Bạn có thể gặp lỗi như sau

Class Library

Để giải quyết điều này, Click chuột phải vào tên Project > Properties và thay đổi Loại đầu ra thành "Class Library". Vì mặc định là "Console Application". Nếu mà không lỗi thì thôi nghe chời =))

Selenium C# - VTA Courses

Bước 5) Sau khi xây dựng thành công, chúng ta cần mở cửa sổ Test Explorer. Nhấp vào Test -> Windows -> Test Explorer

Test Explorer

Bước 6) Cửa sổ Test Explorer mở ra với danh sách các bài kiểm tra có sẵn. Nhấp chuột phải vào Test Explorer và chọn Run Selected Tests

Test Explorer

Bước 7) Selenium phải mở trình duyệt với URL được chỉ định và đóng trình duyệt. Trạng thái trường hợp kiểm tra sẽ được thay đổi thành 'Passed' trên cửa sổ Test Explorer.

Test Explorer

 • Anh Tester

  Đường dẫu khó chân vẫn cần bước đi
  Đời dẫu khổ tâm vẫn cần nghĩ thấu