Các giai đoạn trong quy trình kiểm thử phần mềm

Có thể nhiều bạn nghĩ rằng kiểm thử phần mềm chỉ bắt đầu khi các lập trình viên đã hoàn tất việc xây dựng một phần mềm, ứng dụng?

Thực tế thì quy trình kiểm thử gồm nhiều giai đoạn khác nhau và được các Tester thực hiện từ khi nhận được yêu cầu của khách hàng cho đến lúc phần mềm được triển khai.

Trong bài viết này Anh Tester chia sẻ đến các giai đoạn trong quy trình kiểm thử phần mềm:Requirement Analysis – Phân tích yêu cầu

Giai đoạn đầu tiên của quy trình kiểm thử là phân tích các yêu cầu thông qua những tài liệu bao gồm: tài liệu yêu cầu của khách hàng, prototype của khách hàng, tài liệu đặc tả yêu cầu của phần mềm, tài liệu thiết kế hệ thống…

QA Team có nhiệm vụ phân tích và xác định những yêu cầu của khách hàng, trong đó có yêu cầu về kiểm thử chức năng/phi chức năng của phần mềm. Trong quá trình phân tích, QA Team có thể đặt ra câu hỏi để hiểu chính xác hơn về yêu cầu của sản phẩm, đồng thời hỗ trợ đưa ra giải pháp thích hợp cho khách hàng.

Các giai đoạn trong quy trình kiểm thử phần mềm | Anh Tester

Test Planning – Lập kế hoạch kiểm thử

Dựa vào tài liệu nhận được trong giai đoạn đầu, Test Lead hoặc Test Manager sẽ lên kế hoạch kiểm thử phần mềm cho QA team để xác định một số yếu tố:

  • Phạm vi dự án: Thời gian thực hiện dự án bao lâu? Trong từng khoảng thời gian sẽ có những công việc gì?
  • Phương pháp tiếp cận: Dựa vào yêu cầu chất lượng của khách hàng, thời gian test, kỹ thuật phát triển ứng dụng, lĩnh vực của sản phẩm… Test Manager sẽ đưa ra phương pháp tiếp cận sao cho đảm bảo tiến độ và chất lượng sản phẩm. Sau khi kết thúc giai đoạn này, QA team cần nhận được test plan, test schedule, test estimation.

Các giai đoạn trong quy trình kiểm thử phần mềm | Anh TesterTest Case Development – Thiết kế kịch bản cho quy trình kiểm thử

Trong giai đoạn này, các Tester sẽ đọc hiểu tất cả các tài liệu, từ đó xác định những việc cần làm, chức năng nào cần test hoặc không. Sau đó, dựa vào kế hoạch và kỹ thuật thiết kế kịch bản kiểm thử, Tester sẽ bắt đầu viết test case. Yêu cầu của test case: Thể hiện tất cả các trường hợp kiểm thử có thể phát sinh để đáp ứng yêu cầu sản phẩm. Ngoài test case, Tester cũng cần chuẩn bị các dữ liệu cần thiết khác như test data, test script, test design, test automation script.

Các giai đoạn trong quy trình kiểm thử phần mềm | Anh Tester


Test Environment Set up – Thiết lập môi trường kiểm thử

Đây là một trong những giai đoạn đóng vai trò rất quan trọng trong Software Testing Life Cycle (vòng đời phát triển phần mềm). Dựa trên yêu cầu khách hàng và đặc thù của sản phẩm, môi trường kiểm thử sẽ được xác định. Tester cần chuẩn bị smoke test case để kiểm tra môi trường cài đặt đã đáp ứng yêu cầu và sẵn sàng cho giai đoạn kiểm thử tiếp theo hay chưa.


Test Execution – Thực hiện kiểm thử

Theo test case đã thiết kế và môi trường kiểm thử đã hoàn tất cài đặt, Tester sẽ báo cáo bug lên tool quản lý lỗi và theo dõi đến khi fix bug thành công. Tiếp đó, Tester thực hiện retest để verify các fix bug và regression test trong trường hợp có sự thay đổi. Sau khi hoàn tất giai đoạn này, các chuyên viên kiểm thử cần có được test results (kết quả kiểm thử) và defect reports (danh sách các lỗi tìm được).


Test Cycle Closure – Đóng chu trình kiểm thử

Để đóng chu trình kiểm thử, QA Team cần có được những tài liệu đã được tổng hợp và hoàn thiện từ những giai đoạn trước: tài liệu phân tích đặc tả yêu cầu, test plan, defect reports, test results… Tiếp đó, QA team sẽ tổng kết, báo cáo về quá trình kiểm thử, có bao nhiêu bug đã được fix, bug có nghiêm trọng hay không, chức năng nào còn lỗi, chức năng nào đã hoàn thành…


Mong rằng bài viết trên Anh Tester đã giúp bạn hiểu được toàn bộ các giai đoạn trong quy trình kiểm thử phần mềm.


==> Tìm hiểu thêm: Các mức độ kiểm thử phần mềm (Testing Levels)

  • Anh Tester

    Đường dẫu khó chân vẫn cần bước đi
    Đời dẫu khổ tâm vẫn cần nghĩ thấu