Element not Interactable and No such element (Unable to locate element)

✅ Xử lý element không thể tương tác (Element not Interactable) - Bị che hoặc load chưa kịp

✅ Xử lý không tìm thấy element (no such element: Unable to locate element)


CÁCH XỬ LÝ NHƯ SAU:


1. Check lại Locator của element

2. Check element có nằm trong iframe không

3. Thêm sleep/delay/pause/wait làm chậm lại

4. MoveToElement (hover chuột đến/scroll to element) hoặc thao tác bằng JavascriptExecutor (xử lý ngầm trong DOM)Yeah đó là ý tưởng để xử lý chung. Tùy ngôn ngữ lập trình hay công cụ mà tùy biến áp dụng cho hợp lệ.

Chúc các bạn bớt gặp lỗi trên 😁

  • Anh Tester

    Đường dẫu khó chân vẫn cần bước đi
    Đời dẫu khổ tâm vẫn cần nghĩ thấu