Element not Interactable and No such element (Unable to locate element)

🔆 Xử lý element không thể tương tác (Element not Interactable) - Bị che hoặc load chưa kịp
🔆 Xử lý không tìm thấy element (no such element: Unable to locate element)

✅ Xử lý element không thể tương tác (Element not Interactable)

 • Xem có một elment khác đang đè lên hay không. Hoặc có bị khuất màn hình hay không.
 • Dùng hàm Move To Element hoặc Scroll To Element (hover chuột đến/scroll to element)
 • Thao tác bằng JavascriptExecutor (xử lý ngầm trong DOM) khi bị element khác che

✅ Xử lý không tìm thấy element (Unable to locate element)

 • Check lại Locator của element
 • Check element có nằm trong iframe không
 • Thêm sleep/delay/pause/wait làm chậm lại xíu (hạn chế dùng)
 • Sử dụng cơ chế Waits ổn định: wait for page loaded, wait for element visible.


Yeah đó là ý tưởng để xử lý chung. Tùy ngôn ngữ lập trình hay công cụ mà tùy biến áp dụng cho hợp lệ.

Chúc các bạn bớt gặp lỗi trên nhé 😁

 • Anh Tester

  Đường dẫu khó chân vẫn cần bước đi
  Đời dẫu khổ tâm vẫn cần nghĩ thấu