Khởi chạy các loại trình duyệt trong Selenium

Trong bài viết này Anh Tester sẽ giới thiệu chi tiết các lệnh Selenium WebDriver được sử dụng để khởi chạy các loại trình duyệt. Chúng ta cũng sẽ tìm hiểu các tùy chỉnh bổ sung khác nhau cần thiết để khởi chạy một số trình duyệt nhất định như Chrome, Firefox và InternetExplorer...Khởi chạy trình duyệt Firefox

Firefox là một trong những trình duyệt được sử dụng rộng rãi nhất trong lĩnh vực tự động hóa. Các bước sau là bắt buộc để khởi chạy trình duyệt firefox.

 1. Tải xuống geckodriver.exe từ trang phát hành GeckoDriver Github . Đảm bảo tải xuống tệp trình điều khiển phù hợp dựa trên nền tảng và phiên bản hệ điều hành của bạn.
 2. Thiết đặt thuộc tính hệ thống với giá trị “webdriver.gecko.driver” và đường dẫn geckodriver.exe như sau:
  System.setProperty ("webdriver.gecko.driver", "/resourses/driver/geckodriver.exe");


Đoạn mã để khởi chạy trình duyệt Firefox:

public class FirefoxBrowserLaunchDemo {
 public static void main(String[] args) {

  //Creating a driver object referencing WebDriver interface
  WebDriver driver;

  //Setting webdriver.gecko.driver property
  System.setProperty("webdriver.gecko.driver", "/resourses/driver/geckodriver.exe");

  //Instantiating driver object and launching browser
  driver = new FirefoxDriver();

  //Using get() method to open a webpage
  driver.get("https://anhtester.com");

  //Closing the browser
  driver.quit();

 }
}


Note: nếu dùng Selenium 4 bản mới nhất thì không cần dòng code System.setProperty nhé

 

Khởi chạy trình duyệt Chrome

Để chạy trình duyệt Chrome trong Selenium, chúng ta cần đặt thuộc tính hệ thống webdriver.chrome.driver trỏ đến tệp thực thi trình điều khiển Chrome:

 1. Tải xuống tệp nhị phân chromedriver.exe mới nhất từ Chrome for Testing stable và đặt tệp thực thi trên máy cục bộ của bạn.
 2. Đặt thuộc tính như sau:
  System.setProperty("webdriver.chrome.driver", "/resourses/driver/chromedriver.exe");​


Đoạn mã để khởi chạy trình duyệt Chrome:

public class ChromeBrowserLaunchDemo {
 public static void main(String[] args) {

  //Creating a driver object referencing WebDriver interface
  WebDriver driver;

  //Setting the webdriver.chrome.driver property to its executable's location
  System.setProperty("webdriver.chrome.driver", "/resourses/driver/chromedriver.exe");

  //Instantiating driver object
  driver = new ChromeDriver();

  //Using get() method to open a webpage
  driver.get("https://anhtester.com");

  //Closing the browser
  driver.quit();

 }
}

 

Note: nếu dùng Selenium 4 bản mới nhất thì không cần dòng code System.setProperty nhé

 

Khởi chạy trình duyệt Internet Explorer

Giống như ChromeDriver, trình điều khiển Internet Explorer cũng yêu cầu thiết lập thuộc tính “webdriver.ie.driver

System.setProperty("webdriver.ie.driver", "/resourses/driver/IEDriverServer.exe");

IEDriverServer.exe có thể được tải xuống từ  đây . (từ v3.9 đổ lại thôi. Mà giờ ai dùng IE làm gì, nên bỏ đi)

Đoạn mã sau được sử dụng để khởi chạy trình duyệt IE:

public class IEBrowserLaunchDemo {
 public static void main(String[] args) {

  //Creating a driver object referencing WebDriver interface
  WebDriver driver;

  //Setting the webdriver.ie.driver property to its executable's location
  System.setProperty("webdriver.ie.driver", "/resourses/driver/IEDriverServer.exe");

  //Instantiating driver object
  driver = new InternetExplorerDriver();

  //Using get() method to open a webpage
  driver.get("https://anhtester.com");

  //Closing the browser
  driver.quit();

 }
}

 

Khởi chạy trình duyệt Microsoft Edge

Trình điều khiển Microsoft Edge yêu cầu thiết lập thuộc tính “webdriver.edge.driver” với vị trí của msedgedriver.exe

System.setProperty("webdriver.edge.driver", "/resourses/driver/msedgedriver.exe");

 

và có thể tải msedgedriver.exe xuống từ  đây .

Đoạn mã sau được sử dụng để khởi chạy trình duyệt Edge:

public class EdgeBrowserLaunchDemo {
 public static void main(String[] args) {

  //Creating a driver object referencing WebDriver interface
  WebDriver driver;

  //Setting the webdriver.edge.driver property to its executable's location
  System.setProperty("webdriver.edge.driver", "/resourses/driver/msedgedriver.exe");

  //Instantiating driver object
  driver = new EdgeDriver();

  //Using get() method to open a webpage
  driver.get("https://anhtester.com");

  //Closing the browser
  driver.quit();

 }
}


Note: nếu dùng Selenium 4 bản mới nhất thì không cần dòng code System.setProperty nhé

 

Khởi chạy trình duyệt Safari

Trình duyệt Safari trên máy tính Macbook không yêu cầu bất kỳ cấu hình bổ sung nào và có thể được khởi chạy trực tiếp bằng cách tạo với SafariDriver.

Đoạn mã sau được sử dụng để khởi chạy trình duyệt Safari:

public class SafariBrowserLaunchDemo {
  public static void main(String[] args) {

    //Creating a driver object referencing WebDriver interface
    WebDriver driver;

    //Instantiating driver object with SafariDriver
    driver = new SafariDriver();

    //Using get() method to open a webpage
    driver.get("https://anhtester.com");

    //Closing the browser
    driver.quit();
  }
}

 

Khởi chạy trình duyệt Opera

Để chạy trình duyệt Opera trong Selenium, chúng ta cần đặt thuộc tính hệ thống webdriver.opera.driver trỏ đến tệp thực thi trình điều khiển Opera

 1. Tải xuống tệp nhị phân OperaDriver.exe mới nhất từ  trang tải xuống OperaDriver  và đặt tệp thực thi trên máy cục bộ của bạn.
 2. Đặt thuộc tính như sau:
  System.setProperty("webdriver.opera.driver", "/resourses/driver/operadriver.exe");​


Đoạn mã để khởi chạy trình duyệt Opera:

public class OperaBrowserLaunchDemo {
 public static void main(String[] args) {

  //Creating a driver object referencing WebDriver interface
  WebDriver driver;

  System.setProperty("webdriver.opera.driver", "/resourses/driver/operadriver.exe");
  
  driver = new OperaDriver();
  
  driver.get("https://anhtester.com/");

  //Closing the browser
  driver.quit();

 }
}


Đó là những trình duyệt mà Anh Tester giới thiệu đến các bạn trong bài viết này, nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào có thể comment bên dưới hoặc join group hỏi đáp thêm.

Bạn có thể xem thêm khóa Selenium Java hoặc Selenium C# tại đây.

 • Anh Tester

  Đường dẫu khó chân vẫn cần bước đi
  Đời dẫu khổ tâm vẫn cần nghĩ thấu