Những chức năng không nên làm Automation Test

Anh Tester chia sẻ đến bạn các chức năng KHÔNG NÊN LÀM Automation Test vì nó có thể khó, mất nhiều thời gian và không ổn định.

🔆 Những chức năng KHÔNG NÊN LÀM Automation Test

 

 1. Drag and Drop HTML5
 2. Captcha/ReCaptcha
 3. SMS/OTP
 4. Chart
 5. Calendar
 6. PDF (View/Verify)
 7. Print
 8. Compare Images
 9. Canvas/Flash/Flex
 10. Map
 11. Chat/Real-time
 12. Video/Camera
 13. QR scan
 14. Một số tính năng sử dụng Biometrics (Sinh trắc học)
 15. Xác thực thông tin điện tử (eKYC)
 16. Login với Google (những dạng tương tự)

Mặc dù có những cái làm thì vẫn được nhưng cần cân nhắc thời gian bỏ ra vì nó là chi phí, công sức và chưa kể nó có ổn định dài lâu hay không đối với nhiều môi trường hay thiết bị khác nhau.

Yeah trên là An góp ý thôi nhé, tuỳ trường hợp mà các bạn xác định và xử lý cho phù hợp nhé.
 • Anh Tester

  Đường dẫu khó chân vẫn cần bước đi
  Đời dẫu khổ tâm vẫn cần nghĩ thấu