Nội dung bài học

Giới thiệu Selenium, Selenium IDE, Selenium Webdriver, Selenium RC, Selenium Grid

I. Selenium là gì?

Selenium là một bộ kiểm thử tự động (mã nguồn mở) miễn phí cho các ứng dụng web trên các trình duyệt và nền tảng khác nhau. Nó khá giống với HP Quick Test Pro mà Selenium chỉ tập trung vào việc tự động hóa các ứng dụng dựa trên web. Việc kiểm thử được sử dụng bằng công cụ Selenium thường được gọi là Selenium Testing. Selenium không chỉ là một công cụ duy nhất mà nó là một bộ phần mềm, mỗi bộ nó cung cấp các nhu cầu thử nghiệm khác nhau của một tổ chức. Nó có 4 thành phần:

 • Selenium Integrated Development Environment (Selenium IDE)
 • Selenium Remote Control (Selenium RC)
 • WebDriver
 • Selenium Grid

Selenium | Anh Tester

Hiện tại, Selenium RC và WebDriver được sáp nhập vào một khuôn khổ duy nhất để tạo thành Selenium 2. Selenium 1 đề cập đến Selenium RC.


II. Giới thiệu về Selenium Integrated Development Environment (Selenium IDE)

Selenium Integrated Development Environment (IDE) là framework đơn giản nhất trong bộ Selenium và nó là phần dễ nhất để học. Nó là một Firefox plugin mà bạn có thể cài đặt dễ dàng như các plugin khác. Tuy nhiên, vì sự đơn giản của nó, nên chỉ sử dụng công cụ IDE làm công cụ tạo mẫu. Nếu bạn muốn các trường hợp kiểm thử nâng cao thì bạn có thể sử dụng hoặc là Selenium RC hoặc là WebDriver.
Giới thiệu về Selenium | Anh Tester


III. Giới thiệu về Selenium Remote Control (Selenium RC)

Selenium RC là framework kiểm thử hàng đầu của dự án Selenium trong một thời gian dài. Đây là công cụ kiểm tra web tự động đầu tiên cho phép người dung sử dụng ngôn ngữ lập trình mà họ thích. Kể từ phiên bản 2.25.0, RC có thể hỗ trợ các ngôn ngữ lập trình sau:

 • Java
 • C#
 • PHP
 • Python
 • Perl
 • Ruby

Giới thiệu về Selenium | Anh Tester


IV. Giới thiệu về Selenium WebDriver

WebDriver chứng minh rằng nó tốt hơn cả Selenium IDE và Selenium RC ở nhiều khía cạnh. Nó thực hiện một cách tiếp cận hiện đại và ổn định hơn trong việc tự động hóa các hành động của trình duyệt. WebDriver, không giống như Selenium RC, không dựa vào JavaScript cho tự động hóa. Nó kiểm soát trình duyệt bằng cách giao tiếp trực tiếp với nó. Các ngôn ngữ được hỗ trợ giống như ngôn ngữ trong Selenium RC.

 • Java
 • C#
 • PHP
 • Python
 • Perl
 • Ruby

Giới thiệu về Selenium | Anh Tester


V. Giới thiệu về Selenium Grid

Selenium Grid là một công cụ được sử dụng cùng với Selenium RC để chạy thử nghiệm song song trên các máy khác nhau và các trình duyệt khác nhau cùng một lúc. Thực thi song song có nghĩa là chạy nhiều thử nghiệm cùng một lúc. Đặc điểm:

 • Cho phép chạy đồng thời các thử nghiệm trong nhiều trình duyệt và môi trường.
 • Tiết kiệm thời gian rất nhiều.
 • Sử dụng khái niệm hub-and-nodes. Hub hoạt động như một nguồn trung tâm của các lệnh Selenium cho mỗi nút được kết nối với nó.


VI. Lưu ý về Hỗ trợ trình duyệt và môi trường

Do sự khác biệt về kiến trúc, Selenium IDE, Selenium RC và WebDriver hỗ trợ các bộ trình duyệt và môi trường hoạt động khác nhau.


VII. Cách chọn công cụ Selenium phù hợp cho nhu cầu của bạn

VIII. Tổng kết

Toàn bộ Selenium Tool Suite bao gồm bốn thành phần:

 • Selenium IDE, một tiện ích bổ sung của Firefox mà bạn chỉ có thể sử dụng trong việc tạo các trường hợp thử nghiệm tương đối đơn giản và các bộ thử nghiệm.
 • Selenium Remote Control, còn được gọi là Selenium 1, là công cụ Selenium đầu tiên cho phép người dùng sử dụng các ngôn ngữ lập trình trong việc tạo ra các thử nghiệm phức tạp.
 • WebDriver, bước đột phá mới hơn cho phép các tập lệnh thử nghiệm của bạn giao tiếp trực tiếp với trình duyệt, qua đó kiểm soát nó từ cấp hệ điều hành.
 • Selenium Grid cũng là một công cụ được sử dụng với Selenium RC để thực thi các thử nghiệm song song trên các trình duyệt và hệ điều hành khác nhau.
 • Selenium RC và WebDriver được sáp nhập để tạo thành Selenium 2.
 • Selenium có lợi thế hơn QTP về chi phí và tính linh hoạt. Nó cũng cho phép bạn chạy thử nghiệm song song, không giống như trong QTP, nơi bạn chỉ được phép chạy thử nghiệm tuần tự.

Yeah trong khoá học này thì An dạy Selenium 3. Còn các khoá học về sau An chuyển sang bản mới nhất là Selenium 4. Có nhiều cải tiến và hỗ trợ hơn.

Xem thêm: Những tính năng mới trong Selenium 4

Cộng đồng Automation Testing Việt Nam:

🌱 Telegram Automation Testing:   Cộng đồng Automation Testing
🌱 
Facebook Group Automation: Cộng đồng Automation Testing Việt Nam
🌱 
Facebook Fanpage: Cộng đồng Automation Testing Việt Nam - Selenium
🌱 Telegram
Manual Testing:   Cộng đồng Manual Testing
🌱 
Facebook Group Manual: Cộng đồng Manual Testing Việt Nam

 • Anh Tester

  Đường dẫu khó chân vẫn cần bước đi
  Đời dẫu khổ tâm vẫn cần nghĩ thấu


Cộng đồng Automation Testing Việt Nam:

🌱 Telegram Automation Testing:   Cộng đồng Automation Testing
🌱 
Facebook Group Automation: Cộng đồng Automation Testing Việt Nam
🌱 
Facebook Fanpage: Cộng đồng Automation Testing Việt Nam - Selenium
🌱 Telegram
Manual Testing:   Cộng đồng Manual Testing
🌱 
Facebook Group Manual: Cộng đồng Manual Testing Việt Nam

Chia sẻ kiến thức lên trang

Bạn có thể đăng bài để chia sẻ kiến thức, bài viết của chính bạn lên trang Anh Tester Blog

Danh sách bài học