Test Cases for Cart button (eCommerce)

Anh Tester chia sẻ đến bạn các test cases cho việc kiểm thử nút Cart trên website eCommerce (Add to Cart, Cart button).

Test Cases for Cart button (eCommerce) | Anh Tester

✅ TEST CASES FOR CART BUTTON

 1. Xác nhận xem có nút Thêm vào giỏ hàng trên trang web của sản phẩm hay không.
 2. Đảm bảo các sản phẩm do người dùng chọn sẽ được thêm vào trang giỏ hàng.
 3. Kiểm tra người dùng có thể thêm nhiều mặt hàng trên trang giỏ hang hay không.
 4. Xác minh số lượng của sản phẩm đã chọn có được hiển thị rõ ràng trên Trang giỏ hàng và nút Giỏ hàng hay không.
 5. Xác minh giá của sản phẩm đã chọn có được hiển thị rõ ràng hay không trên trang giỏ hàng.
 6. Xác minh tổng giá nếu có giảm giá.
 7. Kiểm tra người dùng có thể nhập mã giảm giá nếu được cung cấp.
 8. Xác minh tổng giá của mỗi sản phẩm có được hiển thị trên trang web hay không.
 9. Xác minh xem phí vận chuyển sản phẩm có được đề cập trên trang giỏ hàng hay không.
 10. Xác minh xem tổng số mặt hàng đã chọn có hiển thị trên trang giỏ hàng hay không.
 11. Kiểm tra thời gian dự kiến giao sản phẩm có được đề cập trên trang web hay không.
 12. Xác minh xem người dùng có thể thêm nhiều sản phẩm vào giỏ hàng hay không.
 13. Xác minh người dùng có thể xóa thành công sản phẩm đã chọn khỏi giỏ hàng hay không.
 14. Xác minh xem người dùng có thể thêm cùng một sản phẩm nhiều lần hay không.
 15. Xác minh tổng giá của tất cả các sản phẩm có được hiển thị trên trang hay không.
 16. Xác minh bằng cách thêm hoặc xóa sản phẩm tương tự hoặc sản phẩm mới xem giá mới có được cập nhật trên trang giỏ hàng hay không.

... Mọi người cập nhật thêm để An bổ sung vào post hay hơn nhé !!

Xem thêm: Test Cases for eCommerce Website

Yeah sắp tới An sẽ cập nhật thêm trên chính post này dành cho test cases for Cart button on eCommerce Website thêm nhé. Hy vọng giúp ích cho các bạn tham khảo khi testing.

CHÚC CÁC BẠN LÀM VIỆC VUI KHOẺ 👋

 • Anh Tester

  Đường dẫu khó chân vẫn cần bước đi
  Đời dẫu khổ tâm vẫn cần nghĩ thấu