Test Cases for Payment (eCommerce)

Anh Tester chia sẻ đến bạn các test cases cho việc kiểm thử chức năng Thanh toán trên website eCommerce (Payment).

Test Cases for Payment (eCommerce) | Anh Tester


✅ Test Cases for Payment

 1. Xác minh rõ ràng các dịch vụ và tính năng được đề cập trên trang định giá (pricing page).
 2. Xác minh chính tả cho nội dung trên trang định giá có chính xác hay không.
 3. Xác minh thời gian dùng thử tính bằng ngày hoặc các truy vấn hoạt động bình thường nếu được cung cấp.
 4. Xác minh rằng dịch vụ hết hạn dùng thử sẽ không thể truy cập được cho đến khi người dùng mua gói.
 5. Xác minh rằng dữ liệu người dùng sẽ được lưu dưới dạng gói mua hàng của người dùng sau khi kết thúc thời gian dùng thử.
 6. Không cho phép người dùng mua gói mà không xác minh email.
 7. Xác minh khi người dùng mua gói, trạng thái gói người dùng phải được cập nhật thành trả phí mà không buộc người dùng phải đăng xuất rồi đăng nhập.
 8. Xác minh xem người dùng có thể mua gói thành công sau khi xác minh email hay không.
 9. Xác minh hóa đơn được tạo khi mua gói có thể truy cập được đối với người dùng hay không. Đã gửi trong email hoặc hiển thị trên Trang tổng quan (Dashboard).
 10. Xác minh người dùng có thể tải xuống hóa đơn hay không.
 11. Xác minh xem hóa đơn có được gửi trên email đã đăng ký cho người dùng trên gói mua hàng hay không.
 12. Xác minh người dùng đăng nhập bằng các liên kết xã hội có thể mua gói.
 13. Xác minh gói được chỉ định cho người dùng giống với gói do người dùng chọn.
 14. Xác minh các truy vấn gói hoặc dịch vụ được cung cấp hiển thị trên hồ sơ người dùng.
 15. Xác minh xem các truy vấn còn lại của gói có được hiển thị trên hồ sơ người dùng hay không.
 16. Xác minh ngày hết hạn của gói đã mua có hiển thị trên hồ sơ hay không.
 17. Xác minh xem thông báo hết hạn gói có được hiển thị trên bảng điều khiển/hồ sơ hay không. Email cũng có thể được gửi đến người dùng.
 18. Xác minh xem liên kết gói gia hạn có được thêm vào Trang tổng quan hay không.
 19. Xác minh khi nhấp vào liên kết gia hạn sẽ chuyển hướng đến trang gói và giá.
 20. Xác minh người dùng không thể tận hưởng các dịch vụ sau khi gói hết hạn và người dùng không gia hạn gói.
 21. Xác minh người dùng có thể hạ cấp gói của mình hay không trong quá trình kích hoạt gói.
 22. Xác minh người dùng có thể hạ cấp gói của mình hay không sau khi gói hết hạn và người dùng gia hạn gói của mình.
 23. Xác minh trường hợp thử nghiệm mà người dùng có thể nâng cấp hoặc mua gói trong khi gói đã mua đang hoạt động và các truy vấn được phép của người dùng kết thúc (hết hạn).
 24. Xác minh trường hợp người dùng mua được gói cước mới thì có thêm truy vấn vào gói cước đã mua hay không theo yêu cầu.
 25. Xác minh ngày hết hạn của gói có tăng hay không nếu số ngày và truy vấn vẫn còn và người dùng nâng cấp gói của mình.
 26. Xác minh xem tính năng tự động gia hạn có hoạt động hay không.
 27. Xác minh rằng tự động gia hạn được đề cập rõ ràng trên trang định giá.
 28. Xác minh rằng người dùng có thể hủy gói của mình bất kỳ lúc nào.
 29. Xác minh người dùng có thể mua gói thành công sau khi người dùng hủy gói của mình.
 30. Xác minh xem người dùng có hủy gói của họ không, không truy cập tính năng chuyên nghiệp của người dùng cho đến khi gói của họ hết hạn.
 31. Xác minh rằng người dùng không thể truy cập trang tổng quan nếu gói hết hạn.

Yeah trên là hơn 30 cases cho việc kiểm thử tính năng Payment. Mọi người cập nhật thêm để An bổ sung vào post hay hơn nhé !!

Xem thêm: Test Cases for eCommerce Website

An sẽ cập nhật thêm trên chính post này dành cho Test Cases for Payment on eCommerce Website thêm nhé. Hy vọng giúp ích cho các bạn tham khảo khi testing.

CHÚC CÁC BẠN LÀM VIỆC VUI KHOẺ 👋
 • Anh Tester

  Đường dẫu khó chân vẫn cần bước đi
  Đời dẫu khổ tâm vẫn cần nghĩ thấu