Vấn đề tiên quyết để dự án automation test thành công là gì ??

Về vấn đề tiên quyết để dự án automation test thành công là gì thì Anh Tester chia sẻ dưới góc độ của bản thân sau vài năm làm auto test hy vọng góp chút ý kiến cho các bạn cần làm rõ vấn đề trên.

1. Thời gian công ty đầu tư cho dự án cũng như con người làm nó phải đủ hoặc tương đối.

Thứ nhất An nói về thời gian trước. Công ty chuyên dự án lớn và nhiều thì chia ra đội manual và đội auto riêng. Đội manual khi dự án test xong đạt tầm bao nhiêu phần trăm nhất định (nên >70%) là quăng test case sang để đội auto làm và chỉ tập trung làm auto thôi. Còn nếu lấy nhân lực đang làm manual mà đi làm auto thì buộc cũng phải có khoảng thời gian đó dành cho họ chứ không phải làm song song. (chổ này An cũng nghe và thấy nhiều công ty cho khá ít thời gian để làm vội phải hong ta 😝)

An nói ra biết chắc chắn nhiều người nghĩ nó cũng không hoàn toàn được như vậy vì dự án nhiều và thay đổi nhanh thì khó mà dc. Ok vậy thì chấp nhận dự án auto đó KHÔNG THỰC SỰ THÀNH CÔNG (quan điểm cá nhân). An từng trải qua như vậy và rất chán khi không đủ thời gian làm auto. Nó vẫn xong đó vẫn chạy được đó nhưng tầm tuần sau tháng sau ngồi nhìn lại mắc chán cái đống code vội đó luôn 😇

2. Con người phải chuyên nghiệp. Có đủ năng lực nhất định kham nổi phần việc.

Cái vấn đề thứ hai là về con người. Thành công của một dự án automation test phụ thuộc vào cách viết code, bao nhiêu phần code được viết có thể tái sử dụng hoặc với bao nhiêu dòng code thì có thể đạt được kết quả mong muốn? Nếu câu trả lời cho câu hỏi này là "KHÔNG" thì bạn đã lên kế hoạch cho các dự án automation không chính xác hoặc không thực sự chuyên nghiệp. Về dài lâu khó phát triển dự án đó và dự án khác sau nữa. (nếu không viết code thuần nhiều thì dùng tool auto cũng cần phải đảm bảo được chất lượng tương tự vậy)

Nếu mà công ty bạn bắt người đang làm manual test đang vừa làm vừa research thêm auto làm song song thì nó rất tệ hại. Thay vì vậy hãy nên cho họ khoảng thời gian nhất định tập trung và phải có vài sản phẩm thử nghiệm trước khi đi vào dự án thật. Tốt hơn hết An góp ý là công ty thuê một người chuyên viết auto test nhiều năm vào làm cùng và training lại thêm cho các người mới thì sẽ ok hơn😋

-------------------------

Yeah tất nhiên 2 yếu tố trên An chia sẻ là vấn đề tiên quyết cần hoặc nên có thôi. Chứ không phải các tiêu chí để dự án auto test thành công đâu nhen. Coi chừng hiểu lầm đấy. Nói về dự án auto thành công như nào thì còn do mục tiêu công ty đặt ra và các vấn đề liên quan khác nữa😀
  • Anh Tester

    Đường dẫu khó chân vẫn cần bước đi
    Đời dẫu khổ tâm vẫn cần nghĩ thấu