Nội dung bài học

✅ Tại sao cần đọc data từ File?
✅ Tạo data test với data table trong akaAT Studio
✅ Đọc data test với excel file trong akaAT Studio

✅ Tại sao cần đọc data từ File?

Chúng ta cần đọc data từ file là để phục vụ mục đích tạo ra được nhiều bộ data khác nhau trên cùng một test case. Vì điều này cần thiết trong quá trình kiểm thử, ngay cả test manual cũng cần như vậy. Chính vì thế trong auto test chúng ta cũng cần kiểm thử với nhiều bộ data khác nhau nhằm tăng độ chính xác cao hơn.

Thêm nữa khi chúng ta lưu data trên một file rời như Excel chẳng hạn thì khi cần bổ sung data hoặc chỉnh sửa cũng rất tiện vì chỉ cần mở file cụ thể đó ra edit xong rồi save lại và nhấn chạy trên tools hoặc project auto test thôi. Chứ không cần vào script để sửa, làm sai sót thêm và mất thời gian.


✅ Tạo data test với data table trong akaAT Studio

Trong akaAT Studio ngoài chức năng cho phép đọc data từ File mà bên dưới An có chỉ thì còn có chức năng tạo ra bộ data cứng dạng Data Table để giúp chúng ta chạy nhanh hỗ trợ thử nghiệm trong thời gian gấp hoặc ngắn.

Để sử dụng bộ data cứng table thì chúng ta cần làm các bước sau:

Bước 1: thay thế data cứng trong test case thành biến dạng Input
Bước 2
: tạo bộ data table tại menu Test Data điền trực tiếp bằng tay
Bước 3: gọi test case sang Test Suite
Bước 4: chọn bộ data table bên test suite và truyền vào test case thông qua biến Input đã đặt để thay thế

An làm trong video cho các bạn xem chi tiết hơn nhé.

[akaAT Studio] Bài 13: Đọc data test từ Excel File với Test Data trên akaAT Studio | Anh Tester

✅ Đọc data test với Excel file trong akaAT Studio

Trong akaAT Studio cho phép chúng ta đọc data từ File gồm có CSV và Exel. Song song đó thì còn cho phép đọc data từ Database. Mà cụ thể bài này An sẽ chỉ các bạn tính năng đọc data test từ Excel file để giúp chúng ta chạy nhanh hơn tiện dụng hơn.

Để sử dụng Excel file thì chúng ta cần làm các bước sau:

Bước 1: thay thế data cứng trong test case thành biến dạng Input
Bước 2
: import data từ Excel file tại menu Test Data
Bước 3: gọi test case sang Test Suite
Bước 4: chọn bộ data Excel bên test suite và truyền vào test case thông qua biến Input đã đặt để thay thế

An làm trong video cho các bạn xem chi tiết hơn nhé.

[akaAT Studio] Bài 13: Đọc data test từ Excel File với Test Data trên akaAT Studio | Anh Tester
[akaAT Studio] Bài 13: Đọc data test từ Excel File với Test Data trên akaAT Studio | Anh Tester
[akaAT Studio] Bài 13: Đọc data test từ Excel File với Test Data trên akaAT Studio | Anh Tester

Sau khi import xong data từ Excel thì chúng ta được phép thêm data vào thủ công tiếp tục. Rất hay chổ này.


Cộng đồng Automation Testing Việt Nam

🌱 Facebook Fanpage: Anh Tester
🌱 Telegram
Automation Testing:   Cộng đồng Automation Testing
🌱 
Facebook Group Automation: Cộng đồng Automation Testing Việt Nam
🌱 Telegram
Manual Testing:   Cộng đồng Manual Testing
🌱 
Facebook Group Manual: Cộng đồng Manual Testing Việt Nam

  • Anh Tester

    Đường dẫu khó chân vẫn cần bước đi
    Đời dẫu khổ tâm vẫn cần nghĩ thấu


Cộng đồng Automation Testing Việt Nam:

🌱 Telegram Automation Testing:   Cộng đồng Automation Testing
🌱 
Facebook Group Automation: Cộng đồng Automation Testing Việt Nam
🌱 
Facebook Fanpage: Cộng đồng Automation Testing Việt Nam - Selenium
🌱 Telegram
Manual Testing:   Cộng đồng Manual Testing
🌱 
Facebook Group Manual: Cộng đồng Manual Testing Việt Nam

Chia sẻ kiến thức lên trang

Bạn có thể đăng bài để chia sẻ kiến thức, bài viết của chính bạn lên trang Anh Tester Blog

Danh sách bài học