Nội dung bài học

✅ Các hàm xử lý trong akaAT Studio cho website
✅ Sử dụng một số hàm chính cho test cases cơ bản

📝 BÀI TẬP: Bài tập viết test cases trên akaAT Studio

✅ Các hàm xử lý trong akaAT Studio cho website


Các bạn có thể xem tất cả các hàm tại phiên bản hiện tại ở module KEYWORDS và chọn Web Keywords

[akaAT Studio] Bài 5: Sử dụng các hàm xử lý cơ bản với website trong akaAT Studio | Anh Tester

Search các hàm cần dùng > Nhấn double click vào để chọn hoặc kéo thả vào dòng cần chạy trong TCs là được.

akaAT Studio
đang bổ sung thêm các hàm từ từ cho hoàn thiện hơn ở các phiên bản tiếp theo.


✅ Sử dụng một số hàm chính cho test cases mức cơ bản


Website Demo: https://crm.anhtester.com/admin/authentication
admin@example.com
123456

1. Open Browser

Mở trình duyệt và điều hướng đến URL được chỉ định. Nếu URL để trống thì nó chỉ mở trình duyệt lên thôi.

 • Object Repository: từ khoá này không bắt buộc truyền vào một UIObject.
 • Data Input: có một tham số là URL cần điền

[akaAT Studio] Bài 5: Sử dụng các hàm xử lý cơ bản với website trong akaAT Studio | Anh Tester

[akaAT Studio] Bài 5: Sử dụng các hàm xử lý cơ bản với website trong akaAT Studio | Anh Tester

 

Field Description
Parameter name URL là tên tham số đại diện cho một trang web sẽ được mở khi điền giá trị vào cột Value. Ví dụ: https://anhtester.com
Parameter type Mặc định là “Chuỗi”, bạn không thể chỉnh sửa
Value - Bạn có thể nhập dữ liệu URL trực tiếp mà bạn muốn sử dụng tại đây, dữ liệu này không thể được sử dụng lại ở bất cứ đâu, chỉ có giá trị sử dụng ở cụ thể bước open url này.
- Bạn có thể sử dụng giá trị từ biến bạn đã xác định trong tab Variable (An chỉ sau) của testcase hoặc Global Variable, bạn có thể thay đổi giá trị của Biến và sử dụng lại cho nhiều bước của testcase này.

 

2. Navigate To URL

Điều hướng đến URL được chỉ định. Nếu URL để trống thì nó chỉ mở trình duyệt lên thôi. Và thằng này khác thằng Open Browser là nó sẽ đi đến một URL với browser đang mở chứ không mở một browser mới. Nhưng nếu như gọi nó từ đầu thì nó tự động mở một browser lên và đi đến URl sau đó Lúc này nó giống hệt Open Browser luôn.

[akaAT Studio] Bài 5: Sử dụng các hàm xử lý cơ bản với website trong akaAT Studio | Anh Tester

Các thông số tương tự keyword Open Browser thôi.

3. Maximize Current Window

Mở trình duyệt to hết cỡ so với màn hình máy tính của mình. Tiện cho chúng ta nhìn và thực tế hơn so với Manual Testing.

 • Object Repository: từ khoá này không bắt buộc truyền vào một Object.
 • Data Input: không cần data đầu vào


[akaAT Studio] Bài 5: Sử dụng các hàm xử lý cơ bản với website trong akaAT Studio | Anh Tester

4. Send Keys

Điền giá trị vào ô text box. Hàm này được sử dụng rất nhiều khi làm automation test. Sau đó là hàm Click.

 • Object Repository: từ khoá này bắt buộc truyền vào một Object và một giá trị cần điền.
 • Data Input: có 2 tham số là targetkeys

[akaAT Studio] Bài 5: Sử dụng các hàm xử lý cơ bản với website trong akaAT Studio | Anh Tester

[akaAT Studio] Bài 5: Sử dụng các hàm xử lý cơ bản với website trong akaAT Studio | Anh Tester

- target đại diện cho sự tác động lên cái gì đó. Ở đây là object web dạng text box. Parameter phải là một UIObject. Value là object cần điền vào.
- keys đại diện cho giá trị cần điền lên object target trên. Chổ này default là String.

[akaAT Studio] Bài 5: Sử dụng các hàm xử lý cơ bản với website trong akaAT Studio | Anh Tester

 

5. Clear Text

Clear giá trị text trên Text box hoặc Text area, input.

 • Object Repository: từ khoá này bắt buộc truyền vào một UIObject.
 • Data Input: không có tham số data

[akaAT Studio] Bài 5: Sử dụng các hàm xử lý cơ bản với website trong akaAT Studio | Anh Tester

Ví dụ trong trường hợp trên thì An dùng keyword Clear Text để xoá data trên input EmailPassword trước khi điền giá trị. Phòng hờ nó có giá trị mặc định trong input lại sai 😁

6. Click

Click chuột trái vào object web chỉ định.

 • Object Repository: từ khoá này bắt buộc truyền vào một UIObject.
 • Data Input: không có tham số data

[akaAT Studio] Bài 5: Sử dụng các hàm xử lý cơ bản với website trong akaAT Studio | Anh Tester
Các bạn để ý là chổ target sau này nó đại diện cho một UIObject.

Còn màu sắc thì hiện tại màu Hồng là tên Object, Đen là tên tham số (parameter) còn Xanh dương là giá trị cho tham số.

[akaAT Studio] Bài 5: Sử dụng các hàm xử lý cơ bản với website trong akaAT Studio | Anh Tester

7. Wait

Chờ đợi một khoảng thời gian chỉ định cụ thể. Keyword này thuộc Core Keywords chứ không phải Web Keywords. Này chúng ta sẽ dùng nhiều khi chưa học bài các hàm Wait chuyên dụng. Các keyword wait khác thì An sẽ chia sẻ chi tiết ở những bài sau.

 • Object Repository: từ khoá này bắt buộc truyền vào một số nguyên đại diện thời gian (timeout).
 • Data Input: số nguyên dương đại diện thời gian, đơn vị là giây.

[akaAT Studio] Bài 5: Sử dụng các hàm xử lý cơ bản với website trong akaAT Studio | Anh Tester

[akaAT Studio] Bài 5: Sử dụng các hàm xử lý cơ bản với website trong akaAT Studio | Anh Tester

Chổ này thì chúng ta thường dùng để đợi một khoảng thời gian nhất định cho các step cần thiết. Cụ thể ví dụ thì An dùng chờ đợi 2 giây sau khi vào URL mới điền email password.

Sau khi điền email password tiếp tục chờ 1 giây mới nhấn Login button. Cuối cùng là chờ 3 giây sau khi nhấn Login button để thấy trang Dashboard xíu 😄

[akaAT Studio] Bài 5: Sử dụng các hàm xử lý cơ bản với website trong akaAT Studio | Anh Tester


8. Send Special Keyboard Character

Mô phỏng các sự kiện gõ phím cho các phím (không phải văn bản). Đại diện cho hành động trong bàn phím của bạn.

 • Object Repository: từ khoá này bắt buộc truyền vào một Object và một key dưới bàn phím cần điền.
 • Data Input: có 2 tham số là targetstrKeys
[akaAT Studio] Bài 5: Sử dụng các hàm xử lý cơ bản với website trong akaAT Studio | Anh Tester

Tham số strKeys thì các bạn chỉ cần tìm tên Keyboard cần điền xong nhấn chọn.

Trường hợp phím thì tuỳ vào trường hợp cụ thể mà chúng ta sẻ dùng cho phù hợp. Đặc biệt phím ENTER, F5, END, HOME sẽ có thể dùng nhiều.

9. Scroll To Element

Cuộn đến một phần tử vào khu vực hiển thị của cửa sổ trình duyệt. Dành cho trường hợp object bị khuất khỏi màn hình chính.

 • Object Repository: từ khoá này bắt buộc truyền vào một Object
 • Data Input: không có

[akaAT Studio] Bài 5: Sử dụng các hàm xử lý cơ bản với website trong akaAT Studio | Anh Tester

10. Select Option By Label

Này dùng cho dropdown dạng Select Option. Chọn các tùy chọn theo các nhãn đã cho (văn bản được hiển thị).

 • Object Repository: từ khoá này bắt buộc truyền vào một Object
 • Data Input: tên label dạng String

[akaAT Studio] Bài 5: Sử dụng các hàm xử lý cơ bản với website trong akaAT Studio | Anh Tester

[akaAT Studio] Bài 5: Sử dụng các hàm xử lý cơ bản với website trong akaAT Studio | Anh Tester

Website Demo: http://demo.seleniumeasy.com/basic-select-dropdown-demo.html

11. Select Option By Index

Này dùng cho dropdown dạng Select Option. Chọn các tùy chọn theo thứ tự vị trí của các option.

12. Select Option By Value

Này dùng cho dropdown dạng Select Option. Chọn các tùy chọn theo giá trị của thuộc tính value trong thẻ HTML.

[akaAT Studio] Bài 5: Sử dụng các hàm xử lý cơ bản với website trong akaAT Studio | Anh Tester


🔆 Các website rèn luyện học auto test

POS: https://saleserpnew.bdtask.com/saleserp_v9.8_demo/login

CRM: https://rise.fairsketch.com/signin

HRM: https://app.hrsale.com/

eCommerce CMS: https://demo.activeitzone.com/ecommerce/login

Perfex CRM (Anh Tester): https://crm.anhtester.com/admin/authentication

eCommerce CMS (Anh Tester): https://cms.anhtester.com/loginAnh Tester sẽ cập nhật thêm trong quá trình học đủ cho các bạn !!

Cộng đồng Automation Testing Việt Nam

🌱 Facebook Fanpage: Anh Tester
🌱 Telegram
Automation Testing:   Cộng đồng Automation Testing
🌱 
Facebook Group Automation: Cộng đồng Automation Testing Việt Nam
🌱 Telegram
Manual Testing:   Cộng đồng Manual Testing
🌱 
Facebook Group Manual: Cộng đồng Manual Testing Việt Nam

 • Anh Tester

  Đường dẫu khó chân vẫn cần bước đi
  Đời dẫu khổ tâm vẫn cần nghĩ thấu


Cộng đồng Automation Testing Việt Nam:

🌱 Telegram Automation Testing:   Cộng đồng Automation Testing
🌱 
Facebook Group Automation: Cộng đồng Automation Testing Việt Nam
🌱 
Facebook Fanpage: Cộng đồng Automation Testing Việt Nam - Selenium
🌱 Telegram
Manual Testing:   Cộng đồng Manual Testing
🌱 
Facebook Group Manual: Cộng đồng Manual Testing Việt Nam

Chia sẻ kiến thức lên trang

Bạn có thể đăng bài để chia sẻ kiến thức, bài viết của chính bạn lên trang Anh Tester Blog

Danh sách bài học