Nội dung bài học

✅ Giới thiệu Custom Keyword trong akaAT Studio
✅ Tạo Custom Keyword với code Java
✅ Sử dụng Custom Keyword trong Test Cases

✅ Custom Keyword trong akaAT Studio

Custom Keyword trong akaAT Studio là chức năng mở rộng giúp viết script trực tiếp bằng ngôn ngữ lập trình Java ngay trong tools và cho phép gọi lại sử dụng các function đã viết trong test cases.

Như các bạn thấy thì ngoài việc dùng các keyword có sẵn mà tools akaAT Studio đã xây dựng thì đôi khi chúng ta muốn viết những hàm xử lý theo ý mình để phù hợp với flow auto test hơn. Cụ thể là dùng Selenium hay Appium trực tiếp để viết hàm xử lý, với chức năng Custom Keyword các bạn có thể làm được điều đó dễ dàng.

[akaAT Studio] Bài 15: Viết script với Custom Keyword trong akaAT Studio | Anh Tester

✅ Tạo Custom Keyword với code Java trong akaAT Studio

Các bạn lưu ý là ở bài này An chỉ các bạn dùng Java để viết code nên những bạn chưa học thì chắc khó theo bài này và những bài Custom Keyword nói chung.

Các bạn có thể xem blog An dạy JavaSelenium trước nhé.
https://anhtester.com/blog/selenium-java

Yeah giờ thì chúng ta bắt đầu tạo Custom Keyword trong akaAT Studio thôi nào.

Đầu tiên các bạn kéo xuống phần Business Keywords và chọn Custom Keywords. Sau đó tạo Folder file Java trong phần java/main

[akaAT Studio] Bài 15: Viết script với Custom Keyword trong akaAT Studio | Anh Tester
[akaAT Studio] Bài 15: Viết script với Custom Keyword trong akaAT Studio | Anh Tester
[akaAT Studio] Bài 15: Viết script với Custom Keyword trong akaAT Studio | Anh Tester
An lấy ví dụ tạo file Java với tên Calculator và tương ứng tên class trong Java luôn á.

Tiếp theo chúng ta viết các hàm xử lý với Java tuỳ ý mình nhé. Giả sử An tạo hàm cộng 2 số nguyên hen. (cong2So)

Các bạn lưu ý là các kiểu dữ liệu mà akaAT Studio đang hỗ trợ nhé. Vì nó đang bị giới hạn kiểu dữ liệu á.

[akaAT Studio] Bài 15: Viết script với Custom Keyword trong akaAT Studio | Anh Tester
[akaAT Studio] Bài 15: Viết script với Custom Keyword trong akaAT Studio | Anh Tester

Hàm cong2So sau khi viết:

package anhtester.utils;

public class Calculator {

  public Integer cong2So(Integer number1, Integer number2) {
    System.out.println(number1 + number2);
    return number1 + number2;
  }

}


Tiếp đến là các bạn đăng ký hàm vừa viết vào hệ thống quản lý Cutsom Keyword với button Register custom keyword.

[akaAT Studio] Bài 15: Viết script với Custom Keyword trong akaAT Studio | Anh Tester
Các bạn có bao nhiêu hàm thì Register bấy nhiêu nhé. Chứ không register một lượt hết được.


🔆 Register functions in Custom Keyworda manager

Tại màn hình Register function thì các bạn thấy có cái dropdown Catalog nghĩa là chọn tên Custom Keyword mà mình muốn lưu các funcitons ở các class Java vào để sau này gọi dùng ở các test cases á.

Nên chổ này mình thấy là chưa có danh mục riêng cho Custom Keyword của mình. Vậy thì chúng ta cần tạo một Catalog trước nhé.

[akaAT Studio] Bài 15: Viết script với Custom Keyword trong akaAT Studio | Anh Tester

Để tạo Catalog thì các bạn có 2 cách đơn giản.

Cách 1:  tại màn hình Register chọn Tab Edit xong nhập Catalog name vào cái field bên dưới như hình.
[akaAT Studio] Bài 15: Viết script với Custom Keyword trong akaAT Studio | Anh Tester

Cách 2: để tạo Catalog là các bạn vào module keyword_setting chọn Custom Keyword như hình rồi add Catalog vào.
[akaAT Studio] Bài 15: Viết script với Custom Keyword trong akaAT Studio | Anh Tester

Ví dụ An tạo catalog tên Custom Keyword nhé.
[akaAT Studio] Bài 15: Viết script với Custom Keyword trong akaAT Studio | Anh Tester 
Sau đó trở lại màn hình Register và chọn tab Add New để select thông tin đầy đủ nhé

[akaAT Studio] Bài 15: Viết script với Custom Keyword trong akaAT Studio | Anh Tester

Vậy thì chúng ta chỉ cần chọn dropdown Catalog là Custom Keyword mình vừa tạo thôi nhé.
Sau đó điền các thông tin còn lại cho rõ ràng hơn và nhấn button Add để thêm mới.

[akaAT Studio] Bài 15: Viết script với Custom Keyword trong akaAT Studio | Anh Tester

Function cong2So sau khi đã register thành công và được add vào mục Custom Keyword

[akaAT Studio] Bài 15: Viết script với Custom Keyword trong akaAT Studio | Anh Tester

Tiếp theo là chúng ta gọi lại dùng custom keyword vừa tạo tại các test case.


✅ Sử dụng Custom Keyword trong Test Cases

Trở lại module Project và các bạn chọn một test case bất kỳ. Sau đó sẽ thấy xuất hiện mục Custom Keyword mà mình mới thêm vào cùng hàm cong2So vừa register thành công.

[akaAT Studio] Bài 15: Viết script với Custom Keyword trong akaAT Studio | Anh Tester

Chúng ta kéo thả vào test case dùng thử nào

[akaAT Studio] Bài 15: Viết script với Custom Keyword trong akaAT Studio | Anh Tester

Lưu ý điền đầy đủ tham số cho hàm nhé. Chúng ta thiết kế sao thì nó hiển thị số lượng và tên tham số như thế ấy. Khá là rõ ràng chứ hả.

[akaAT Studio] Bài 15: Viết script với Custom Keyword trong akaAT Studio | Anh Tester
[akaAT Studio] Bài 15: Viết script với Custom Keyword trong akaAT Studio | Anh Tester
[akaAT Studio] Bài 15: Viết script với Custom Keyword trong akaAT Studio | Anh Tester

Yeah vậy là xong phần thêm Cutsom Keyword với Java rồi. Các bạn tạo thêm hàm xử lý tuỳ ý mình tiếp nhen.

✳️ Source code: https://github.com/anhtester/akaATStudioLearningAnhTester2023


Cộng đồng Automation Testing Việt Nam

🌱 Facebook Fanpage: Anh Tester
🌱 Telegram
Automation Testing:   Cộng đồng Automation Testing
🌱 
Facebook Group Automation: Cộng đồng Automation Testing Việt Nam
🌱 Telegram
Manual Testing:   Cộng đồng Manual Testing
🌱 
Facebook Group Manual: Cộng đồng Manual Testing Việt Nam

 • Anh Tester

  Đường dẫu khó chân vẫn cần bước đi
  Đời dẫu khổ tâm vẫn cần nghĩ thấu


Cộng đồng Automation Testing Việt Nam:

🌱 Telegram Automation Testing:   Cộng đồng Automation Testing
🌱 
Facebook Group Automation: Cộng đồng Automation Testing Việt Nam
🌱 
Facebook Fanpage: Cộng đồng Automation Testing Việt Nam - Selenium
🌱 Telegram
Manual Testing:   Cộng đồng Manual Testing
🌱 
Facebook Group Manual: Cộng đồng Manual Testing Việt Nam

Chia sẻ kiến thức lên trang

Bạn có thể đăng bài để chia sẻ kiến thức, bài viết của chính bạn lên trang Anh Tester Blog

Danh sách bài học